LG Electronics Việt Nam bị tạm đình chỉ chế độ ưu tiên về hải quan

11:15 | 10/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (KCN Tràng Duệ, Hải Phòng).

Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Sonion
Vedan Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên về hải quan
Công ty Pouchen Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Hải quan Hải Phòng giải đáp vướng mắc về thuế cho LG Electronics Việt Nam
LG Display Hải Phòng nhận quyết định doanh nghiệp ưu tiên
LG Electronics Việt Nam bị tạm đình chỉ chế độ ưu tiên về hải quan
Ảnh: Internet.

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng bị tạm đình chỉ áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong thời gian 2 tháng.

Được biết, lý do Công ty bị tạm đình chỉ do không thực hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Điều 45 Luật Hải quan.

Trong thời gian tạm đình chỉ, nếu Công ty khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra, Tổng cục Hải quan sẽ hủy quyết định tạm đình chỉ để doanh nghiệp được áp dụng lại chế độ ưu tiên như trước.

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được công nhận doanh nghiệp ưu tiên lần đầu năm 2017.

Hiện cả nước có 71 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Điều 45 Luật Hải quan quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên như sau:

1. Định kỳ hàng năm cung cấp cho cơ quan Hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính.

2. Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan.

3. Thông báo cho cơ quan Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

Thái Bình