Lấy ý kiến xây dựng Danh mục AHTN 2022

15:39 | 17/05/2019

(HQ Online) - Để phục vụ cho việc rà soát, sửa đổi Danh mục hài hòa Mô tả và Mã số hàng hóa XNK ASEAN (gọi tắt là AHTN) tại phiên đàm phán tới đây giữa cơ quan Hải quan và Thuế các nước ASEAN, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị trong ngành và Bộ Tài chính rà soát Danh mục AHTN 2017 để xây dựng Danh mục AHTN 2022.

lay y kien xay dung danh muc ahtn 2022 Cần định danh chi tiết phim kỹ thuật số vào Danh mục AHTN
lay y kien xay dung danh muc ahtn 2022 Lấy ý kiến sửa đổi Danh mục AHTN
lay y kien xay dung danh muc ahtn 2022
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long. Ảnh: T.Trang.

Danh mục AHTN là cơ sở cho việc hình thành nên Danh mục hàng hóa XNK của Việt Nam và các Biểu thuế tối huệ quốc (MFN) và các Biểu thuế FTA của Việt Nam với các nước đối tác.

Theo dự kiến các phiên làm việc trong khuôn khổ chương trình đàm phán AHTN 2022 sẽ kéo dài từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2021, gồm 8 phiên làm việc kỹ thuật.

Theo đó, 10 nước ASEAN sẽ trao đổi, rà soát từng dòng hàng, mã HS, chú giải SEN sửa đổi, bổ sung so với Danh mục AHTN 2017, bảng tương quan hàng hóa để xây dựng Danh mục AHTN 2022 trong khu vực nhằm cập nhật Danh mục HS của Tổ chức Hải quan thế giới và đáp ứng xu hướng phát triển giao dịch thương mại.

Theo đó, việc lấy ý kiến này để Tổng cục Hải quan tiếp thu các đề xuất sửa đổi, bổ sung mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa của các mặt hàng ở cấp độ mà HS 8 chữ số, danh mục HS liên quan đến một số nhóm, phân nhóm hàng, dòng hàng và mã số hóa và một số đề nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục AHTN.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng sẽ tiếp thu các đề xuất mở thêm mã HS mới (8 số) cho một dòng hàng cụ thể hoặc đề xuất gộp các mã HS (8 số) khác nhau trong cùng 1 cấp độ nhóm thành 1 mã HS mới. Tuy nhiên, các đơn vị phải đề xuất cụ thể cơ sở tách hoặc gộp, mô tả cụ thể cấu tạo, đặc tính kỹ thuật cho mặt hàng mới đề xuất và kim ngạch XNK (nếu có).

Thu Trang