Cần định danh chi tiết phim kỹ thuật số vào Danh mục AHTN

09:15 | 15/10/2014

(HQ Online)- Đó là đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng cục Hải quan trong việc xây dựng Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN (AHTN).

can dinh danh chi tiet phim ky thuat so vao danh muc ahtn

Phim điện ảnh hiện nay được NK hầu như không phải là phim nhựa như trước mà chủ yếu là phim kỹ thuật số và mặt hàng này cũng chưa được quy định chi tiết trong Danh mục AHTN.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có nhiều có gắng trong việc tham gia cập nhật, sửa đổi bổ sung Danh mục AHTN để kịp thời giải quyết những khó khăn cho DN XNK.

Tuy nhiên, với xu hướng hội nhập toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng và việc phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, vì vậy có những mặt hàng trong Danh mục không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải được cập nhật và sửa đổi.

Đưa ra ví vụ phân tích, Bộ này cho biết, đối với lĩnh vực phim điện ảnh hiện nay được NK hầu như không phải là phim nhựa như trước mà chủ yếu là phim kỹ thuật số và mặt hàng này cũng chưa được quy định chi tiết trong Danh mục AHTN.

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị, trong quá trình xây dựng và đàm phán về Danh mục AHTN tới đây, Tổng cục Hải quan căn cứ thực tế và đề xuất bổ sung mặt hàng này vào Danh mục để bảo đảm việc quản lý được hiệu quả.

T.Trang