Lấy ý kiến sửa đổi Danh mục AHTN

20:24 | 26/09/2014

(HQ Online)- Để phục vụ cho việc sửa đổi Danh mục hài hòa Mô tả và Mã số hàng hóa XNK ASEAN (gọi tắt là AHTN) tại phiên họp tới đây của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các Bộ, tập đoàn, tổng công ty và các hiệp hội về Danh mục hàng hóa này.

lay y kien sua doi danh muc ahtn

Ảnh: Minh họa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp thu các đề xuất sửa đổi danh mục HS liên quan đến một số nhóm, phân nhóm hàng, dòng hàng và mã số hóa và một số đề nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục AHTN.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng sẽ tiếp thu các vướng mắc về phân loại hàng hóa, mã số hàng hóa liên quan đến các bộ, tập đoàn, tổng công ty và các hiệp hội trong quá trình thực hiện Danh mục AHTN 2012 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế FTA với các nước đối tác của ASEAN (gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc và New Zealand và Biểu thuế ưu đãi đặc biệt ASEAN) từ năm 2012 cho đến nay, cùng với các đề xuất xử lý các vướng mắc đó.

Bên cạnh đó, các bộ, tập đoàn, tổng công ty và các hiệp hội phải cung cấp các thông tin về việc tách, gộp các dòng hàng liên quan đến lĩnh vực của mình.

Được biết, Danh mục AHTN là cơ sở cho việc hình thành nên Danh mục hàng hóa XNK của Việt Nam và các Biểu thuế tối huệ quốc (MFN) và các Biểu thuế FTA (Biểu thuế ưu đãi đặc biệt ASEAN) giữa ASEAN với các nước đối tác.

Phiên họp rà soát và sửa đổi bổ sung nhóm Chương từ 20-49 của Danh mục AHTN sẽ được tiến hành tại Brunei từ ngày mùng 6 đến ngày 11-10-2014. Tại phiên họp này, đại diện cơ quan Hải quan và Thuế các nước ASEAN sẽ rà soát các nhóm, phân nhóm mặt hàng, dòng hàng và mã số hàng hóa của các Chương trên cơ sở các sửa đổi, bổ sung Danh mục Hài hòa Mô tả và Mã số hàng hóa của WCO và đề nghị sửa đổi, bổ sung của ASEAN.

Thu Trang