Không có cơ sở hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất

15:16 | 29/06/2021

(HQ Online) - Hiện lô hàng tạm nhập tái xuất, thay đổi mục đích sử dụng đã được XK sang nước ngoài, cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định hàng hóa XK là hàng đã NK trước đây. Do đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp này không có cơ sở để hoàn thuế.

Hàng nhập để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng có được miễn thuế?
Giải đáp hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Trong quá trình xử lý hoàn thuế của Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đang gặp vướng mắc đối với lô hàng TNTX đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất.

4627-img-1317
CBCC Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thu Hòa.

Theo Tổng cục Hải quan, điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định các trường hợp hoàn thuế: “Người nộp thuế đã nộp thuế NK nhưng hàng hóa NK phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK”.

Cũng tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK gồm: Hàng hóa NK nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm XK trả lại chủ hàng, XK hàng hóa đã NK ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu ủy quyền, ủy thác XK”.

Với các quy định này, Tổng cục Hải quan cho rằng, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh, công ty đã NK hàng hóa theo loại hình TNTX, sau đó đăng ký tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa, nộp đủ thuế. Lô hàng XK ra nước ngoài nên cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định hàng hóa XK là hàng hóa đã NK trước đây, không đáp ứng điều kiện hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam. Do đó, không có cơ sở để hoàn thuế.

Nụ Bùi