Giải đáp hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu

15:56 | 11/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có giải đáp thắc mắc của Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng liên quan đến hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu đưa đi giao gia công.

Xử lý hoàn thuế đối với hàng XNK ít hơn so với hàng đã nộp thuế
Hàng hóa xuất khẩu bị trả lại xử lý thuế như thế nào?

Đối với thuế nhập khẩu (NK), theo Tổng cục Hải quan, khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế NK quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK.

Tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020 quy định: “Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa NK để sản xuất XK mà DN có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất XK hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK”.

Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp DN NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK sử dụng mã loại hình E31, nhập kinh doanh sản xuất sử dụng mã loại hình A12.

Cục Hải quan Đồng Nai cũng đề nghị chỉ gắn 1 loại seal để tránh gây nhầm lẫn giữa seal thường và seal điện tử. Ảnh: N.H
Cục Hải quan Đồng Nai cũng đề nghị chỉ gắn 1 loại seal để tránh gây nhầm lẫn giữa seal thường và seal điện tử. Ảnh: N.H

Theo đó, trường hợp DN NK hàng hóa để sản xuất XK (loại hình E31) đã chuyển mục đích sử dụng loại hình (từ loại hình E31 sang loại hình A42) hoặc DN NK hàng hóa theo loại hình kinh doanh (A12) không thuộc đối tượng điều chỉnh của khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK; Nghị quyết số 178/NQ-CP, sau đó đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất XK hoặc nhận lại thành phẩm để XK toàn bộ ra nước ngoài thì không được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và cũng không thuộc trường hợp được xử lý theo công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/2/2021 của Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến thuế GTGT, tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ, khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trường hợp người nộp thuế NK nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK đáp ứng quy định tại Điều 12, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế NK và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Điều 12, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì không được miễn thuế NK và phải nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn cụ thể về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Nụ Bùi