Infographics: Những loại phí, lệ phí được đề nghị gia hạn thời gian giảm đến 30/6/2021

20:14 | 19/12/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, theo đó, đề xuất kế thừa mức thu được giảm của nhiều khoản phí, lệ phí quy định tại 21 Thông tư giảm phí, lệ phí hỗ trợ Covid-19 đã ban hành và thực hiện trong năm 2020.

Hồng Vân