Hỗ trợ khó khăn do Covid-19, ngân sách giảm thu hàng chục tỷ đồng

14:04 | 22/10/2020

(HQ Online) - Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã thực hiện nhiều các chính sách về thuế, phí, lệ phí của năm 2020. Thống kê tới nay, con số giảm thu ngân sách nhà nước đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Số thu ngân sách của Hải quan Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn
Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh ngân sách khó khăn
Giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp: Chấp nhận hụt thu ngân sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
4806-img-3727
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 làm giảm thu khoảng 6.643 tỷ đồng.. Ảnh: H.Dịu

Công tác thu thuế, phí năm 2020 giảm lớn so với dự toán do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục vượt qua khó khăn.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2020, số thu ngân sách năm 2020 bị giảm khoảng 4.000 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng/năm làm giảm thu trong năm 2020 (3 quý đầu năm) khoảng 6.643 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP làm giảm nguồn thu của năm 2020 khoảng 1.571 tỷ đồng.

Việc giảm 15% tiền thuê đất làm giảm thu khoảng 1.040 tỷ đồng; giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước từ 28/6 đến hết 31/12/2020 làm giảm thu khoảng 3.630 tỷ đồng…

H.Vân