Infographics: Lộ trình VNVC đưa vắc xin Covid-19 về Việt Nam

14:41 | 28/09/2021

(HQ Online) - Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) là đơn vị đầu tiên đặt mua vắc xin Covid-19 thành công và mang vắc xin về Việt Nam sớm nhất với số lượng vắc xin nhiều nhất. Tính đến ngày 27/9/2021, thông qua hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca, VNVC đã mang về gần 15 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam.

Thu Dịu - Phương Anh