Infographics: Giải ngân vốn nước ngoài chậm như thế nào?

14:08 | 17/06/2021

(HQ Online) - 5 tháng đầu năm 2021, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài đạt tỷ lệ rất thấp, đặc biệt là việc giải ngân nguồn vốn này của các địa phương. Nếu như các bộ, ngành tỷ lệ giải ngân đạt 7,53%, thì con số này của các địa phương mới đạt xấp xỉ 2%.

Hoài Anh - Info: Phương Anh