Cần chỉ đạo triển khai quyết liệt trong giải ngân vốn vay nước ngoài từ nay đến cuối năm

14:49 | 11/06/2021

(HQ Online) - Vốn ODA và vốn vay nước ngoài giải ngân tốt thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước và giúp thực hiện tốt nhiệm vụ về tài chính, ngân sách dự toán đã được Quốc hội giao. Tuy nhiên, hiện nay, việc giải ngân nguồn vốn đang đạt thấp và trở thành vấn đề đáng quan ngại.

Cần chỉ đạo triển khai quyết liệt trong giải ngân vốn vay nước ngoài từ nay đến cuối năm
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài

Đây là nội dung được Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề cập tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2021 do Bộ Tài chính tổ chức sáng 11/6.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài mới chỉ đạt 7,53% so với kế hoạch cấp thẩm quyền giao.

Tình trạng giải ngân vốn đầu tư nói chung cũng như vốn vay nước ngoài chậm đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 2021. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng tới quan hệ với các đối tác trong triển khai các chương trình dự án.

Theo Thứ trưởng, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Quốc hội, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT đã có nhiều văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương đề nghị đẩy nhanh phân bổ vốn đầu tư cho các chương trình dự án, khẩn trương nhập, phân bổ vào hệ thống Tabmis để kiểm soát chi.

Đồng thời, đề nghị các chủ dự án, ban quản lý dự án phải có khối lượng đầu tư xây dựng, hoàn thành điều kiện thanh toán để gửi đơn rút vốn cho nhà tài trợ thực hiện giải ngân theo chế độ quy định.

Tuy nhiên, với những giải pháp thực hiện từ đầu năm đến nay, tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài vẫn chậm.

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị họp với các bộ, ngành và các chủ dự án thuộc khối trung ương quản lý được giao vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài với mục đích để làm rõ, trao đổi nguyên nhân của vấn đề giải ngân chậm là do đâu.

Thứ trưởng cho biết, bên cạnh báo cáo của các bộ, ngành triển khai trong 5 tháng đầu năm, các thông tin trao đổi trong hội nghị cũng sẽ được tổng hợp lại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về tình hình giải ngân cũng như giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn trong thời gian tới.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách trung ương theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các bộ, ngành là 16.636,75 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/5/2021, tỷ lệ nhập dự toán trên Tabmis chi tiết theo dự án so với kế hoạch vốn vay nước ngoài được giao của các bộ, ngành đạt 72,55% (12.069,87 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 10/6/2021, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn vay nước ngoài của các bộ, ngành là 1.253 tỷ đồng, đạt 7,53% so với dự toán được giao (mới có 5/13 bộ, ngành giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn vay nước ngoài năm 2021).

Hiện, các Bộ, ngành vẫn giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn 2020. Từ 1/1/2021 đến 10/6/2021, tổng số giải ngân theo kế hoạch vốn 2020 của các bộ, ngành là 2.187,7 tỷ đồng (gần gấp đôi số giải ngân theo kế hoạch vốn 2021).

Tính đến hết 10/6/2021, Bộ Tài chính mới chỉ nhận được 129 công văn đề nghị rút vốn, đã xử lý 129 đơn rút vốn với thời gian xử lý đơn rút vốn bình quân là 1,5 ngày.

Ông Long cũng đề cập đến các vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của các bộ, ngành, trong đó có một số nguyên nhân như: dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thậm chí chưa hoàn thành thủ tục đàm phán hoặc chưa ký hiệp định vay nhưng đã được bố trí vốn; dự án đã đề xuất dừng triển khai nhưng vẫn được bố trí dự toán, sẽ phải hủy dự toán.

Dự án đã được bố trí vốn, đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng chậm triển khai các công tác sẵn sàng cho đầu tư như chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư; chưa hoàn tất thiết kế cơ sở (chủ yếu là các dự án giao thông).

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành như Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Công thương, ĐH QG TPHCM, Bộ LĐTBXH, Bộ GTVT... đã thông tin về tình hình giải ngân các dự án, nguyên nhân chậm trễ, những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Cần chỉ đạo triển khai quyết liệt trong giải ngân vốn vay nước ngoài từ nay đến cuối năm
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu kiết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài mới chỉ đạt hơn 7% là rất thấp. Việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư có ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, vốn ODA và vốn ưu đãi nước ngoài giải ngân tốt thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước và giúp chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ về tài chính, ngân sách dự toán đã được Quốc hội giao. Do đó, việc giải ngân nguồn vốn này đạt thấp là vấn đề rất quan ngại.

Chỉ đạo các giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, Thứ trưởng cho biết, từ nay đến cuối năm, giải pháp quan trọng nhất vẫn là vai trò của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án. Theo đó, phải tích cực, quyết liệt triển khai các dự án, hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai về giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thẩm tra khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ để thanh toán theo quy định, hoàn lại các chứng từ hồ sơ đối với khoản tạm ứng để ghi thu ghi chi…

“Cần có chỉ đạo triển khai rất quyết liệt, kiểm tra, giám sát, có gì khó khăn, vướng mắc phải liên hệ với các bộ, ngành để giải quyết kịp thời. Đối với sự chậm trễ của các nhà tài trợ trong ý kiến không phản đối, cần phản ánh với các nhà tài trợ để có giải quyết phù hợp”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hoài Anh