Hướng dẫn xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất

15:35 | 18/05/2022

(HQ Online) - Liên quan đến việc xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu cũng như sơ hủy phế liệu, phế phẩm.

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục tái nhập lại số hàng hóa đã cho thuê, mượn
Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất của công ty không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, danh mục hàng xuất khẩu phải có giấy phép chuyên ngành thì công ty thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý, không phải xin giấy phép xuất khẩu.

Về việc sơ hủy phế liệu, phế phẩm hay phun sơn lên hàng hóa là do công ty tự quyết định và phế liệu, phế phẩm xuất khẩu phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về loại hình tờ khai xuất khẩu, công ty căn cứ hướng dẫn tại Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 để thực hiện.

Đối với việc mô tả và áp mã HS của hàng hóa, công ty kê khai trên tờ khai hải quan theo đúng thực tế hàng hóa khi xuất khẩu là nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và bổ sung cụm từ “hàng hư hỏng” sau tên hàng. Mã HS tương ứng với hàng xuất khẩu tại thời điểm công ty làm thủ tục hải quan và hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo không còn giá trị sử dụng ban đầu.

N.Linh