Hướng dẫn về tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

09:51 | 27/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Xuất xứ hàng hoá - rào cản lớn đối với thuỷ sản xuất vào EU theo EVFTA
Hướng dẫn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa giai đoạn dịch Covid-19
Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA
Hướng dẫn về tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Hoạt động XNK tại Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Internet

Cụ thể, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Công ty Nodor, S.A. phát hành phù hợp với quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương thì sự khác biệt về mã số HS khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ với thông tin tra cứu trên hệ thống REX của EU không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ; tuy nhiên chỉ những hàng hóa có mã số HS khai báo trên lời văn tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đủ điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

N.Linh