Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA

11:05 | 30/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về áp dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của hàng hóa xuất xứ từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô.

Hướng dẫn chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
Hướng dẫn khai bổ sung và nộp bản chính chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Hơn 6,6 tỷ USD hàng hoá xuất khẩu được hưởng ưu đãi theo EVFTA
Công chức Hải quan Hữu Nghị tiếp nhận và hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. 	Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hữu Nghị tiếp nhận và hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có xuất xứ từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô tương tự như hàng hóa có xuất xứ từ EU. Nhà xuất khẩu của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa.

Về kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô, do thông tin về nhà xuất khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma ri-nô chưa thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu REX của EU, do vậy, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa từ 2 vùng lãnh thổ này, cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu (bao gồm chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu tại khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri nô) và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác định xuất xứ hàng hóa tế nhập khẩu.

Việc tra cứu mã số nhà xuất khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô, Tổng cục Hải quan cho biết từ năm 2022, thông tin về nhà xuất khẩu của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô sẽ được đăng ký trên cơ sở dữ liệu điện tử của Liên minh châu Âu. Mã số đăng ký của các nhà xuất khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô tương tự cấu trúc mã số REX (ví dụ: 2 ký tự mã quốc gia + REX+ dãy số tự nhiên đến 30 số).

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra thông tin về nhà xuất khẩu của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô trên cơ sở dữ liệu REX do EU thông báo. Do vậy, khi có thông báo của EU về việc tra cứu mã số REX của hàng hóa xuất khẩu từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

N.Linh