Hướng dẫn khai báo loại hình khi chuyển vốn bằng máy móc ra nước ngoài và ngược lại

11:10 | 01/12/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 82 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết việc chuyển máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

Xuất khẩu máy móc, thiết bị tăng trưởng hơn 8 tỷ USD
Hướng dẫn thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế được điều chuyển giữa hai dự án ưu đãi đầu tư
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Q.H

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết việc chuyển vốn bằng máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài được khai báo hải quan theo loại hình tương ứng gồm tạm xuất tái nhập hoặc xuất kinh doanh, nhập kinh doanh tùy thuộc vào hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

N.Linh