Hướng dẫn khai báo đơn vị tính trên tờ khai hải quan xuất khẩu

14:12 | 07/01/2021

(HQ Online) - Trước vướng mắc của một số doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc khai báo Số lượng (1) và Số lượng (2) trên tờ khai hải quan xuất khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể.

Hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu
Hướng dẫn khai báo nước xuất xứ khi thực hiện EVFTA
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa hướng dẫn tra cứu chính sách pháp luật mới.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa hướng dẫn tra cứu chính sách pháp luật mới.

Theo đó liên quan đến việc khai chỉ tiêu Số lượng (1) và Số lượng (2) trên tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai như sau:

Số lượng (1): ô 1, nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo thực tế hoạt động giao dịch; ô 2, nhập mã đơn vị tính theo thực tế giao dịch.

Số lượng (2): ô 1, nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; ô 2, nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Liên quan đến số liệu tổng hợp trên Báo cáo quyết toán đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại mẫu số 25, chỉ tiêu 25.8 – đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và mẫu số 26, chỉ tiêu 26.8 – đơn vị tính đối với báo cáo quyết toán sản phẩm xuất khẩu đã được hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC là đơn vị tính của nguyên liệu, vật tư/ sản phẩm được sử dụng trong quản lý sản xuất, giao dịch mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài và được khai trên ô Số lượng (1) của tờ khai hải quan.

N.Linh