Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng có thu phí thực hiện thủ tục như thế nào?

13:45 | 12/02/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công đơn giản.

Theo đó, các đơn vị căn cứ quy định về gia công hàng hóa, tạm nhập tái xuất khác theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật về quản lý ngoại thương, cụ thể: Điều 178 Luật Thương mại về hoạt động gia công; Điều 15 về tạm nhập-tái xuất khác, Điều 38 đến Điều 46 về hoạt động gia công tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP; Điều 9 Nghị định 31/2018/NĐ-CP về gia công, chế biến đơn giản và hướng dẫn của Bộ Công Thương (công văn 1948/BCT0XNK ngày 12/3/2008) và thực tế hoạt động thương mại phát sinh để hướng dẫn DN lựa chọn thực hiện thủ tục theo loại hình gia công đơn giản hoặc tạm nhập-tái xuất khác.

Trường hợp thực hiện theo hoạt động gia công thì yêu cầu DN phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, thông báo hợp đồng gia công trước khi NK lô hàng đầu tiên và thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định của hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài.

N.Linh