Hàng tồn tại cảng Cát Lái đã giảm hàng nghìn container

14:47 | 09/08/2021

(HQ Online) - Sau khi các bộ, ngành đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ giải phóng hàng hóa tồn bãi tại cảng Cát Lái, lượng hàng tồn đã giảm hàng nghìn container.

Cảng Cát Lái.
Hàng tồn tại cảng Cát Lái đang giảm mạnh

Theo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, với sự chỉ đạo và tích cực tháo gỡ của các bộ, ngành liên quan, nhất là Tổng cục Hải quan, Cục Hàng hải - Bộ giao thông vận tải, Cục XNK -Bộ Công Thương, các sở ban ngành của TPHCM và các tỉnh phía Nam, sự chung tay chia sẻ khó khăn của các hãng tàu, khách hàng, bước đầu các nhóm giải pháp hỗ trợ giải phóng hàng tại cảng Cát Lái đã phát huy tác dụng.

Hiện lượng container nhập tàu vào cảng Cát Lái đang có mức giảm rõ rệt. Nếu như trong ngày 3/8, lượng hàng tồn toàn cảng là gần 108.800 TEUs (1 TUE tương đương với 1 container 20feet), chiếm 87,7% thì ngày 4/8, lượng hàng tồn giảm còn hơn 106.700 Teus, chiếm 85,1%.

Cùng với đó, bãi chứa hàng tại cảng cũng đã bớt căng thẳng, việc giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp đang duy trì sản xuất được thuận lợi và tốc độ giải phóng tàu nhanh hơn.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đang rà soát và làm việc cụ thể với từng chủ hàng có hàng tồn tại cảng để thống nhất cùng chủ hàng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc sớm nhận hàng.

Lê Thu