Hải quan Paraguay áp dụng chính sách “Không giấy tờ” đối với xe và máy móc nông nghiệp nhập khẩu

08:58 | 28/07/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan Quốc gia Paraguay (DNA) và Tòa án Tư pháp Tối cao (CSJ) đã đạt được thỏa thuận về việc sử dụng Giấy chứng nhận kỹ thuật số quốc gia nhằm mục đích đẩy nhanh quy trình thủ tục nhập khẩu phương tiện và máy móc nông nghiệp. Nội dung chính của Giấy chứng nhận kỹ thuật số quốc gia dựa trên những cam kết hợp tác toàn diện, trong đó tập trung vào thúc đẩy việc trao đổi thông tin, dữ liệu, đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, nghiệp vụ giữa các bên liên quan.

Hải quan Paraguay áp dụng chính sách “Không giấy tờ” đối với xe và máy móc nông nghiệp nhập khẩu

Thỏa thuận được ký bởi người đứng đầu DNA ông Julio Fernández và Chánh án CSJ ông César Diesel. Theo thông báo do DNA đưa ra, công cụ pháp lý mới này đã chính thức có hiệu lực áp dụng và đây là điểm khởi đầu cho việc thực thi chính sách “Không giấy tờ” trên phạm vi rộng giữa các cơ quan chính phủ.

Về cơ bản, công cụ điện tử mới sẽ cắt giảm đáng kể những thủ tục không cần thiết liên quan đến thủ tục nhập khẩu các phương tiện và máy móc nông nghiệp vì quy trình trên nền tảng số hóa sẽ cho phép thực hiện nhanh chóng và chính xác các bước trong thủ tục thông quan, bên cạnh ưu điểm về đơn giản hoá môi trường vận hành của các đối tác có liên quan. Đối với DNA, việc áp dụng chính sách không giấy tờ cũng sẽ giúp cơ quan Hải quan có được nhiều lợi ích khác nhất là có thể rà soát, phân bổ lại nguồn nhân lực của mình. Nói cách khác, chính sách này sẽ định hình lại nguồn nhân lực của DNA vì nhân viên làm việc trong quy trình xử lý tài liệu giấy sẽ được phân công làm các nhiệm vụ khác.

Cục trưởng DNA cho biết nỗ lực của cơ quan Hải quan thực sự hướng tới mục đích tuân thủ chính sách “Không giấy tờ” trong các cơ quan công quyền do chính phủ nước này đưa ra. Các cơ quan chính phủ có thể giảm bớt các thủ tục giấy tờ cũng như sử dụng nguồn nhân lực tốt hơn. Ông Fernández cũng nhấn mạnh rằng khi áp dụng công cụ điện tử mới này thì chắc chắn thủ tục thông quan các loại xe và máy móc nông nghiệp nhập khẩu sẽ đảm bảo “minh bạch và năng động” hơn. Hàng năm, Paragoay nhập khẩu khoảng 120.000 phương tiện để phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong nước.

Người đứng đầu cơ quan Hải quan Paragoay khẳng định đây là một bước tiến cơ bản cho thấy khi hai cơ quan, trong trường hợp này là Tòa án Tư pháp Tối cao và một cơ quan Hành pháp thống nhất thiết lập tương tác trên nền tảng ứng dụng công nghệ và cơ sở pháp lý cải tiến, thì sẽ có thể tạo ra những kết quả đáng kể về hiện đại hóa, minh bạch và tiết kiệm cho xã hội.

Ngọc Vân