Hải quan cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ

10:41 | 04/03/2021

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước- Cục Hải quan TPHCM vừa ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của một doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.

Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM.	Ảnh: T.H
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H

Theo đó, Cục Hải quan TPHCM áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trừ hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế hoặc có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%; Hàng hóa xuât khấu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại) của Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Vạn Tiến Phát (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Lý do doanh nghiệp bị cưỡng chế, quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn chấp hành Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 36/QĐ-HP và 37/QĐ-HP ngày 19/3/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước mà Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Vạn Tiến Phát không tự nguyện chấp hành. Số tiền bị cưỡng chế trên 72 triệu đồng.

Quyết định cưỡng có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8/2/2021 đến ngày 8/2/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Lê Thu