Hải quan ASEAN tiếp tục tăng cường năng lực cho hiện đại hoá hải quan

14:34 | 21/03/2023

(HQ Online) - Phiên họp lần thứ 32 của Nhóm làm việc về tăng cường năng lực Hải quan các nước thành viên ASEAN (CCBWG) đã kết thúc tốt đẹp sau 3 ngày làm việc từ 14 đến 16/3/2023.

Hải quan ASEAN tiếp tục tăng cường năng lực cho hiện đại hoá hải quan
Ban Thư ký ASEAN và Đại diện của Hải quan 10 nước thành viên ASEAN chụp ảnh lưu niệm

Ban Thư ký ASEAN và Đại diện của Hải quan 10 nước thành viên ASEAN đã tham dự phiên họp dưới sự chủ trì của ông Oentarto Wibowo, Giám đốc Trung Tâm Giáo dục và Đào tạo Hải quan và thuế gián thu Indonesia.

Phiên họp ASEAN CCBWG lần thứ 32 đã cập nhật tiến độ thực hiện các Hành động thuộc Kế hoạch Chiến lược Phát triển Hải quan (SPCD) liên quan đến xây dựng năng lực Hải quan. Cụ thể, phiên họp đã thảo luận các dự thảo hướng dẫn, văn kiện của Hải quan ASEAN nhằm phục vụ cải cách, hiện đại hoá Hải quan, phát triển nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển, và quản lý tri thức.

Bên cạnh đó, các thành viên nhóm cũng tiến hành thảo luận với các đối tác đối thoại của ASEAN như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đồng thời xác định thứ tự ưu tiên của các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

CCBWG lần thứ 32 đã thông qua Khuôn khổ Liêm Chính Hải quan ASEAN nhằm mục đích thúc đẩy tính minh bạch và tăng cường nhận thức về Liêm chính của cán bộ Hải quan, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ, ghi nhận các kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ xây dựng tài liệu về Liêm chính cho cán bộ Hải quan.

Hải quan ASEAN tiếp tục tăng cường năng lực cho hiện đại hoá hải quan
Đoàn Hải quan Việt Nam tham gia Phiên họp.

Trong phần thảo luận về Báo cáo xác định khoảng cách về hiện đại hoá của Hải quan ASEAN, cùng với các thành viên khác Hải quan Việt Nam đã chia sẻ những vấn đề Hải quan Việt Nam tiếp tục cố gắng để đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển Hải quan tới 2030. Trên cơ sở thông tin chia sẻ từ Hải quan các nước, Brunei sẽ hoàn thiện báo cáo Phân tích Khoảng cách về hiện đại hoá của Hải quan ASEAN.

Về vấn đề Đánh giá Hiệu quả hoạt động, Nhóm làm việc đã tập trung thảo luận dự thảo Hướng dẫn về đánh giá Hiệu quả hoạt động của công chức Hải quan. Mục đích của Hướng dẫn này tập trung vào các chỉ số giúp công chức Hải quan thiết lập và đạt mục tiêu công việc đề ra, xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc, tạo động lực cho nhân viên, xác định các vấn đề dẫn đến hiệu suất làm việc thấp và cung cấp dữ liệu cho một số quyết định quan trọng trong tổ chức.

Hải quan Việt Nam chia sẻ thực tiễn công tác Đánh giá hiệu quả hoạt động của Hải quan Việt Nam như một hoạt động định kỳ hàng năm nhằm mục đích đánh giá hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Hải quan như: thu thuế, tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát và tăng cường năng lực. Hải quan Việt Nam cho rằng hướng dẫn này nên bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ Hải quan khác và tham khảo Cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).

CCBWG đã thông qua Hướng dẫn về quy trình lựa chọn chuyên gia khu vực của ASEAN, bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực Hải quan và các lĩnh vực khác có liên quan như: logistics, thương mại. Việt Nam đã cùng các nước cập nhật Danh sách chuyên gia trong lĩnh vực hải quan của ASEAN đã được WCO công nhận.

Theo đó, hiện nay Hải quan Việt Nam có 4 chuyên gia được WCO công nhận trong lĩnh vực: Khung chẩn đoán tăng cường năng lực, Sở hữu trí tuệ, AEO, Kiểm soát thương mại hàng hoá chiến lược.

Hải quan Úc và Việt Nam cập nhật CCBWG về công tác chuẩn bị cho việc triển khai Khoá đào tạo lần thứ 6 cho các công chức quản lý hải quan bậc trung từ ASEAN. Dự kiến khoá đào tạo sẽ được tổ chức vào tháng 11/2023 tại Trường Hải quan Việt Nam có sự tham gia của hai đối tác đối thoại là Úc và Nhật Bản. Đại diện Hải quan Úc thông báo rằng nước này sẽ phối hợp với Hải quan Việt Nam và Trường Đại học xây dựng chương trình đào tạo tập trung vào các vấn đề như phương pháp lãnh đạo và quản lý nguồn nhân lực đồng thời sẽ cung cấp giảng viên cho khoá đào tạo này.

Phiên họp nhóm CCBWG lần thứ 33 dự kiến sẽ được tổ chức tại Indonesia vào tháng 9/2023.

Khánh Hồng – Ban Cải cách HĐH Hải quan