Gần một nửa số doanh nghiệp kỳ vọng sản xuất sẽ tốt lên

16:51 | 12/10/2021

(HQ Online) - Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý 4/2021, có 48,9% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và giữ ổn định, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn là 51,1%.

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty CP Gỗ Đức Thành. 	Ảnh: D.T
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty CP Gỗ Đức Thành. Ảnh: D.T

Kết quả khảo sát của UBND TPHCM đối với doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cho thấy, hoạt động khôi phục sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang rất khó khăn.

Trong số các doanh nghiệp được khảo sát, có 9,8% số doanh nghiệp nhận định rằng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý 3/2021 so với quý 2/2021 tốt lên và giữ ổn định (2,1% doanh nghiệp đánh giá tốt lên và 7,7% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định); còn lại 90,2% doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh có khó khăn hơn.

Dự báo tình hình quý 4/2021 so với quý 3/2021, có 48,9% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và giữ ổn định (26,6% tốt hơn, 22,3% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn là 51,1%.

Theo các doanh nghiệp, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 tháng qua, đó là: nhu cầu thị trường trong nước thấp là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp đến là thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; tính cạnh tranh của hàng trong nước cao; khó khăn về tài chính gây ảnh hưởng; không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu; lãi suất vay vốn cao; nhu cầu thị trường quốc tế thấp...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn chịu tác động lớn từ biến động của các yếu tố đầu vào. Chẳng hạn, số lượng đơn đặt hàng mới tăng là nhân tố quan trọng dẫn đến khối lượng sản xuất của các doanh nghiệp tăng trở lại. Nhưng trong quý 3/2021, chỉ có 13,4% số doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý 2/2021; 86,6% doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn hàng mới giảm.

Dự báo số lượng đơn hàng mới quý 4 so với quý 3/2021, hơn 50 % doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (24,9% tăng và 25,7% giữ nguyên) và 49,4% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới giảm.

Phân theo ngành kinh tế, một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn đặt hàng quý 3 tăng so với quý 2/2021, như: sản xuất chế biến thực phẩm 12,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học 11,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 7,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác 7,1%.

Tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng bị tác động lớn do dịch Covid-19 và các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch Covid-19. Dự báo số lượng lao động trong hững tháng cuối năm sẽ khởi sắc hơn với 53% số doanh nghiệp dự kiến số lao động tăng và giữ nguyên (13,8% tăng và 39,2% giữ nguyên), 47 % doanh nghiệp dự kiến quy mô lao động giảm.

Chi phí sản xuất là một trong những nhân tố bị tác động mạnh mẽ nhất do dịch và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo nhận định của các doanh nghiệp, gần 35% số doanh nghiệp đánh giá chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm chính trong quý 2 tăng với quý 2/2021. Dự báo quý 4/2021, có 72,2% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm chính tăng và giữ nguyên (27,8% tăng và 44,4% giữ nguyên), 27,8% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất giảm.

Từ kết quả khảo sát nêu trên, UBND TPHCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau khi mở cửa nền kinh tế.

Lê Thu