Đề xuất tăng thêm 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7

16:35 | 10/04/2018

(HQ Online)- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hiện đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. 

de xuat tang them 692 luong huu tro cap bhxh tu 17

Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng năm 2018 nhằm khắc phục những bất cập trong việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua (việc điều chỉnh cùng tỷ lệ dẫn tới phát sinh chênh lệch về số tiền tuyệt đối nhận được giữa người có mức lương hưu cao với người có mức lương hưu thấp) và xử lý vấn đề lương hưu trước năm 1995 (qua phản ánh của các cử tri, đại biểu Quốc hội).

Đồng thời, để bù đắp một phần lương hưu bị giảm do thay đổi công thức tính lương hưu đối với nữ từ ngày 1/1/2018. 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất 2 phương án điều chỉnh. Cụ thể, phương án 1, từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. 

Phương án này đảm bảo theo đúng thông lệ đã được thực hiện trong những năm trước đây. Đảm bảo mối tương quan về tiền lương hưu của người nghỉ hưu thuộc khu vực Nhà nước trước và sau thời điểm điều chỉnh 1/7/2018.

Tuy nhiên lại không xử lý được các vấn đề bất cập phát sinh như chênh lệch về số tiền tuyệt đối nhận được của người có mức lương hưu cao với người có mức lương hưu thấp; vấn đề của người nghỉ hưu trước năm 1995; xử lý lương hưu giảm do thay đổi công thức tính lương hưu đối với nữ.

Phương án 2 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất là từ ngày 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 (thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo). 

Tăng thêm 3,53% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/1995 đến trước ngày 1/7/2018 (thuộc nguồn Quỹ BHXH đảm bảo);

Với phương án này sẽ vẫn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật BHXH (lương hưu được bù đắp toàn bộ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 là 3,53%) và quy định tại Nghị quyết số 49/2017/QH14 (điều chỉnh đối với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm tăng bằng mức tăng lương cơ sở).

Đồng thời, giải quyết được vấn đề lương hưu thấp của các đối tượng hưu trước năm 1995 và vấn đề lương hưu cao (chỉ được bù đắp bằng đúng trượt giá). Mặt khác, việc điều chỉnh như trên sẽ tạo nguồn cho việc xử lý vấn đề lương hưu giảm đối với nữ do thay đổi công thức tính lương hưu từ ngày 1/1/2018 (nếu có)

Hạn chế là sẽ phát sinh chênh lệch mức lương hưu của người nghỉ hưu khu vực Nhà nước (mức chênh lệch khoảng 3,5% do người nghỉ hưu trước chỉ được điều chỉnh 3,53% trong khi người nghỉ hưu sau sẽ được áp mức lương cơ sở mới tăng thêm 6,92%). Vấn đề về chênh lệch mức tăng tuyệt đối của người lương hưu cao và lương hưu thấp khi nghỉ hưu trong cùng giai đoạn là chưa được giải quyết.

Để khắc phục những hạn chế trên, có thể đề xuất các phương án bổ sung như tiếp tục phân loại mức lương hưu để điều chỉnh cho nhóm nghỉ hưu thuộc nguồn Quỹ BHXH đảm bảo, cụ thể tăng thêm 3,53% đối với người có mức lương hưu từ 13.900.000 đồng/tháng (10 lần mức lương cơ sở) trở lên, tăng thêm 5% đối với người có mức lương hưu dưới 13.900.000 đồng/tháng.

Xuân Thảo