Đề xuất sửa Biểu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

13:29 | 21/02/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. 

de xuat sua bieu phi tham dinh dieu kien hoat dong buu chinh Phí bản quyền có phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan?
de xuat sua bieu phi tham dinh dieu kien hoat dong buu chinh Thu phí, lệ phí: Bộ Tài chính đòi trả toàn bộ vào ngân sách, nhiều đơn vị muốn giữ
de xuat sua bieu phi tham dinh dieu kien hoat dong buu chinh Giảm tỷ lệ phí hàng hải để lại cho Cảng vụ
de xuat sua bieu phi tham dinh dieu kien hoat dong buu chinh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo này là sửa đổi Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Cụ thể, mức phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép giảm từ 3 triệu đồng/lần xuống còn 1,5 triệu đồng/lần.

Mức phí thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được cũng được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần.

Phí thẩm định cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. Loại phí này hiện quy định là 1 triệu đồng/lần.

H.Vân