Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại các kho, bãi, cảng

09:32 | 18/05/2021

(HQ Online) - Sau thời hạn 30/6/2021, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng nào không đáp ứng về điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan Hải quan không bố trí lực lượng làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định.

Tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan
Chính thức triển khai giám sát hải quan tự động tại kho hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Rà soát tổng thể điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm
kho, bãi, cảng nào không đáp ứng về điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan Hải quan không bố trí lực lượng làm thủ tụcẢnh: N.Linh
Cơ quan Hải quan không bố trí lực lượng tại kho, bãi, cảng không đáp ứng về điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Ảnh: N.Linh

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, thông báo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020.

Trong đó yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thực hiện xây dựng hệ thống kho, bãi, cảng đảm bảo bố trí lối đi riêng, cổng ra/vào riêng để sử dụng riêng biệt giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa.

Giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa phải được ngăn cách riêng biệt. Thời hạn hoàn thiện việc xây dựng bổ sung hệ thống kho, bãi, cảng để có khu vực lưu giữ riêng giữa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa trước ngày 30/6/2021.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả hoàn thiện của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng gửi về Tổng cục Hải trong ngày 30/6/2021.

Sau thời hạn 30/6/2021, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng nào không đáp ứng về điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì cơ quan Hải quan không bố trí lực lượng làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định của pháp luật.

Theo Tổng cục Hải quan qua thống kê hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng chưa thực hiện việc xây dựng bổ sung kho, bãi, cảng để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6712/TCHQ GSQL ngày 16/10/2020 hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng phải bố trí lối đi riêng, cổng ra/vào riêng để sử dụng riêng biệt giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa và giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa phải được ngăn cách riêng biệt.

Chỉ đạo này xuất phát từ việc qua công tác kiểm tra, rà soát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế, hiện nay một số doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thực hiện lưu giữ chung giữa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa, không đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật dẫn đến xảy ra tình trạng lợi dụng để gian lận, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa, vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan liên quan đến đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế căn cứ theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, Điều 41 Luật Hải quan quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan; khoản 3 Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan; Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ; điểm a khoản 1 Điều 52d Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong việc quản lý, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

N.Linh