Công ty Mercafe Việt Nam được gia hạn áp dụng doanh nghiệp ưu tiên

15:49 | 29/03/2022

(HQ Online) - Ngày 28/3/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định 402/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Mercafe Việt Nam (có địa chỉ tại KCN Long Thành, Đồng Nai).

Tạo thuận lợi về thủ tục xuất, nhập hàng hóa cho doanh nghiệp ưu tiên
Công ty TOTO Việt Nam được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Trao quyết định doanh nghiệp ưu tiên cho Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu
Công ty Compal được công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Thời gian gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Mercafe Việt Nam là 36 tháng, tính từ ngày quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên gần nhất hết hiệu lực.

Sau thời hạn được gia hạn lần này, nếu Công ty TNHH Mercafe Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định tiếp tục được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam là doanh nghiệp FDI, được Tổng cục Hải quan công nhận doanh nghiệp ưu tiên lần đầu năm 2016 và được gia hạn vào năm 2019.

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), hiện cả nước có 73 doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Thái Bình