Facebook Twitter youtube Tiktok

Chuyển động cùng Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

(HQ Online) - Ngày 20/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030- một trong những dấu ấn nổi bật của ngành Hải quan trong năm 2022.
Infographics: 9 chỉ tiêu về phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025
6 phương châm hành động thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan
Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030: Cải cách thủ tục hành chính- tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu
Hoạt động nghiệp vụ tại Đội Hải quan Yên Bình, Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh).	  Ảnh: Quang Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Đội Hải quan Yên Bình, Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh). Ảnh: Quang Hùng

Những văn bản đầu tiên

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường: Cơ quan Hải quan là đơn vị đi đầu về chuyển đổi số, xây dựng Kế hoạch cải cách gắn với định hướng phát triển của địa phương
Chuyển động cùng Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của các cục hải quan tỉnh, thành phố cần phải đảm bảo nhất quán với định hướng chung của ngành Hải quan; bám sát các mục tiêu, mục đích và các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025. Phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị và gắn kết với định hướng phát triển chung của từng địa phương (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố, các chương trình, kế hoạch lớn của địa phương như: Chương trình cải cách hành chính của đơn vị và địa phương; Chương trình chuyển đổi số của địa phương; các Chiến lược phát triển của địa phương...).

Các hoạt động của Kế hoạch phải rõ ràng, cụ thể, có sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì và thời gian triển khai gắn với từng hoạt động; cần tính đến nguồn lực, kinh phí đảm bảo Kế hoạch được khả thi, thiết thực và hiệu quả. Ngoài ra, thể hiện được nội dung cơ quan Hải quan là đơn vị đi đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, trong ngành về chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…

PV (ghi)

Thời gian qua, ngành Hải quan đã có những bước tiến mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan. Trong đó, ngành Hải quan cũng là một trong những ngành tiên phong áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT), ngành Hải quan đã xây dựng và đưa ra những giải pháp về số hóa, điện tử hóa trong thực hiện các thủ tục hải quan để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện hoạt động XNK, thu hút đầu tư, được người dân, doanh nghiệp khi tham gia hoạt động XNK ghi nhận, đánh giá cao.

Đó là tiền đề để ngành Hải quan tiếp tục hiện thực hoá các mục tiêu tổng quát đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, là 1 trong 8 chiến lược nhánh của Chiến lược Tài chính đến năm 2030.

Đó là, xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan. Quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả. Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Sau chưa đầy 4 tháng "khai sinh" Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, ngày 13/9/2022, Tổng cục Hải quan tiếp tục tham mưu và trình lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 (theo Quyết định số 1854/QĐ-BTC) và Kế hoạch Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025 (theo Quyết định só 1855/QĐ-BTC). Đây là những văn bản đầu tiên và là “kim chỉ nam” để ngành Hải quan hiện thực hoá các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược.

Có thể nói, chương trình hành động 10 năm sẽ là căn cứ để ngành Hải quan tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Đồng thời là căn cứ để phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 trong trường hợp cần thiết.

Toàn Ngành cùng hành động

Cũng sau chưa đầy 1 tháng, ngày 3/10/2022, Tổng cục Hải quan tiếp tục ban hành Quyết định số 2158/QĐ-TCHQ về việc phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025.

Theo đó, ở cấp Tổng cục, Tổng cục Hải quan phân công các đơn vị nghiệp vụ như Cục CNTT và Thống kê Hải quan, Cục Thuế XNK, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý rủi ro, Vụ Tổ chức cán bộ… theo từng hoạt động, lộ trình triển khai cụ thể. Đơn cử như trong áp dụng quản lý rủi ro, Cục QLRR được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Ngành triển khai giải pháp về ứng dụng khoa học tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tích hợp dữ liệu lớn, phân tích thông minh nhằm nâng cao nghiệp vụ áp dụng QLRR trong quyết định soi chiếu đối với hàng hóa XNK. Theo đó, năm 2022 và năm 2023, tiếp tục phối hợp xây dựng bài toán CNTT tự động hỗ trợ phân tích đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm để quyết định soi chiếu hàng hóa đáp ứng Hải quan số. Đồng thời, từ năm 2022 đến năm 2025, phối hợp xây dựng các chức năng của hệ thống CNTT đáp ứng số hóa thông tin, kết nối thông tin dữ liệu, tự động hỗ trợ phân tích xác định trọng điểm, lựa chọn soi chiếu…

Ở cấp cục hải quan, ngay trong tháng 10 và 11/2022, đoàn công tác của lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã lựa chọn và xây dựng chương trình làm việc với 11 cục hải quan trọng điểm gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Cùng tham gia đoàn công tác còn có đại diện 4 nhóm chuyên môn xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 gồm: Thể chế; Nghiệp vụ, Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; CNTT. Tại các buổi làm việc, đoàn công tác cũng ghi nhận sự khẩn trương của các cục hải quan trong việc xây dựng dự thảo để sớm ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa.

Tính đến 21/12, đã có 8 cục hải quan tỉnh, thành phố trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan đến năm 2025; đang hoàn thiện trình ký ban hành đối với 10 cục. Còn dự thảo kế hoạch của 17 cục hải quan địa phương đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng còn một số hạn chế cần hoàn thiện trước khi trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Quá trình triển khai Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng những chuyển động của ngành Hải quan trong thời gian qua cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn, đem đến những sự tích cực, khởi đầu cho một giai đoạn cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan trong 5 năm và 10 năm tới.

Quang Hùng

Tin liên quan

Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ

Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ

(HQ Online) - Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 77 kg pháo hoa nổ qua biên giới.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 30 phát hành ngày 12/4/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 30 phát hành ngày 12/4/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 30 (3367) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Hải quan Việt Nam với những kết quả nổi bật trong hợp tác ASEAN

Hải quan Việt Nam với những kết quả nổi bật trong hợp tác ASEAN

(HQ Online) - Cùng với xu thế hội nhập, trong công tác hợp tác quốc tế về hải quan trong cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hải quan Việt Nam luôn là thành viên tích cực trong việc thực hiện các chương trình sáng kiến hợp tác hải quan khu vực.
Yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan cho thương mại nông sản

Yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan cho thương mại nông sản

(HQ Online) - Trong Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 6/2/2024 về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho thương mại nông sản.
Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu

Đẩy mạnh số hóa và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Những năm qua, sự tăng trưởng của kim ngạch hàng hóa XNK tăng lên nhanh chóng đã khiến khối lượng công việc hàng ngày CBCC Hải quan phải xử lý cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Trong khi đó, công tác quản lý thuế XNK là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên của ngành Hải quan. Do đó, thực trạng số hóa và triển khai phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý thuế của ngành Hải quan đang là bài toán đặt ra để đáp ứng nhiệm vụ thu đúng, thu đủ thuế cho NSNN.
Công nghệ thông tin hải quan giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu

Công nghệ thông tin hải quan giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan là đảm bảo vận hành các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ việc khai báo hải quan của doanh nghiệp và nhiệm vụ thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã và đang nỗ lực, tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hệ thống CNTT thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan.
Ngân hàng ICHC Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Ngân hàng ICHC Hà Nội chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố về ngân hàng phối hợp thu và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.
Hải quan Đồng Nai muốn được đi đầu thí điểm triển khai Hải quan số

Hải quan Đồng Nai muốn được đi đầu thí điểm triển khai Hải quan số

(HQ Online) - Cục Hải quan Đồng Nai sẽ đề nghị Tổng cục Hải quan được làm thí điểm đi đầu trong quá trình triển khai thực hiện Hải quan số, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp và hưởng ứng để góp phần giúp công tác chuyển đổi số của ngành Hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh: Hai vấn đề cần nghiên cứu sâu khi phối hợp

Xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh: Hai vấn đề cần nghiên cứu sâu khi phối hợp

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, việc xây dựng Mô hình cửa khẩu thông minh là một vấn đề mới, chưa có tiền lệ, còn thiếu cơ sở pháp lý. Theo đó, Mô hình cửa khẩu thông minh phải đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dữ liệu thông tin với phía Trung Quốc khi thực hiện vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc, không gián đoạn.
Bộ Công Thương: Hơn 300.000 hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Công Thương: Hơn 300.000 hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online) - Bộ Công Thương đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW).
5 giải pháp để thực hiện chuyển đổi số của ngành Hải quan

5 giải pháp để thực hiện chuyển đổi số của ngành Hải quan

(HQ Online) - Nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế… là những giải pháp trọng tâm đặt ra để thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới của ngành Hải quan.
Mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh tại các khu vực cảng biển quốc tế

Mục tiêu xây dựng Hải quan thông minh tại các khu vực cảng biển quốc tế

(HQ Online) - Hải quan Việt Nam xác định xây dựng hệ thống Hải quan thông minh đối với công tác quản lý, giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC tại các cảng biển quốc tế tại Việt Nam là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.
3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy thương mại nhất là thương mại số, mở rộng quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai hiện đại hoá ở ba trụ cột: thể chế, công cụ và con người.
Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

(HQ Online) - Kết quả tích cực trong thực hiện hải quan điện tử là nền tảng quan trọng để ngành Hải quan tập trung thực hiện các mục tiêu về Hải quan số, Hải quan thông minh.
Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Ngành Hải quan đã xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử giúp doanh nghiệp khi làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

(HQ Online) - Đó là đánh giá của ông Dan Garcia, Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý an ninh và chuỗi cung ứng Mỹ do phóng viên Tạp chí Hải quan phỏng vấn bên lề Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO vừa diễn ra tại Hà Nội.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Infographics: Thu ngân sách tại 10 cục hải quan chiếm số thu lớn giảm 4,38%

Infographics: Thu ngân sách tại 10 cục hải quan chiếm số thu lớn giảm 4,38%

Tính đến ngày 31/3, số thu NSNN của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố chiếm số thu lớn của toàn Ngành đạt 76.633 tỷ đồng, giảm 4,38% so với cùng kỳ.
NCB dự kiến hoàn tất tăng vốn gấp hơn 2 lần, tái cơ cấu toàn diện trong năm 2024

NCB dự kiến hoàn tất tăng vốn gấp hơn 2 lần, tái cơ cấu toàn diện trong năm 2024

Năm 2024, NCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng hơn 16% và sẽ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng.
Ford Việt Nam “tung” hàng loạt những dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng

Ford Việt Nam “tung” hàng loạt những dịch vụ mới hỗ trợ khách hàng

Ra mắt nền tảng thương mại điện tử, Dịch vụ lưu động, ứng dụng FordPass, Đặt lịch dịch vụ trực tuyến, Chuyên gia tư vấn sản phẩm, Khám phá chiếc xe Ford của bạn… là hàng loạt dịch vụ mới đang được Ford Việt Nam tích cực triển khai nhằm đem đến những
Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ

Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt 77 kg pháo hoa nổ

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 77 kg pháo hoa nổ.
Kiểm soát chặt việc kinh doanh thực phẩm qua thương mại điện tử

Kiểm soát chặt việc kinh doanh thực phẩm qua thương mại điện tử

Tổng cục Quản lý thị trường cũng chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương tập trung vào kiểm tra các nhóm mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý, các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường

Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng

Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phiên bản di động