Chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ DNNVV do nguồn lực hạn chế

18:50 | 20/07/2019

(HQ Online) - Đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Bộ KH&ĐT cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, sau một năm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV đã bộc lộ một số tồn tại và khó khăn.

chua bo tri duoc kinh phi ho tro dnnvv do nguon luc han che Luật Hỗ trợ DNNVV: Đừng để Chính phủ thành quỹ từ thiện lớn
chua bo tri duoc kinh phi ho tro dnnvv do nguon luc han che 525.000 EUR hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực
chua bo tri duoc kinh phi ho tro dnnvv do nguon luc han che Hơn 80% chính sách hỗ trợ DNNVV không rõ kết quả
chua bo tri duoc kinh phi ho tro dnnvv do nguon luc han che
Theo Bộ KH&ĐT, một số chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật đã có một số chuyển biến rõ rệt và tích cực. Ảnh minh họa: N.Thanh.

Về kết quả đạt được, sau hơn 1 năm kể từ ngày Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực (ngày 1/1/2018), theo Bộ KH&ĐT, công tác triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Thứ nhất, khung pháp lý hướng dẫn Luật cơ bản được xây dựng, theo đó, đã ban hành đầy đủ 4/4 Nghị định liên quan để triển khai Luật, như: Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV...

Thứ hai, tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai Luật ở một số địa phương. Theo đó, tính đến 30/6/2019, đã có 50/63 địa phương đã và đang xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn.

Thứ ba, một số chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật đã có một số chuyển biến rõ rệt và tích cực.

Đơn cử, về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, năm 2018, lãi suất cho vay đối với DNNVV tiếp tục ổn định ở mức thấp so với giai đoạn trước đây. Hiện trần lãi suất đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển, trong đó có DNNVV được hưởng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 6,5%/năm.

Tính đến cuối tháng 10/2018, tín dụng đối với lĩnh vực DNNVV đạt trên 1,25 triệu tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2017.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, sau một năm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV, đã bộc lộ một số tồn tại và khó khăn.

Theo đó, nguồn lực để triển khai các chính sách hỗ trợ còn hạn chế dẫn đến các địa phương chưa chủ động bố trí được kinh phí hỗ trợ theo quy định. Đa số các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc đề án hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Luật nhưng chưa bố trí được kinh phí triển khai, trong khi ngân sách hỗ trợ DNNVV chưa được bố trí trong kế hoạch ngân sách trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, một số chính sách hỗ trợ DNNVV chưa triển khai được trên thực tế do quy định pháp lý chưa hoàn thiện hoặc mới được ban hành, ví dụ như: chính sách ưu đãi về thuế thu nhập DN cho DNNVV, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ vốn cho DNNVV từ Quỹ Phát triển DNNVV...

Một số chính sách chưa đủ hấp dẫn để triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ DN, đặc biệt là hỗ trợ DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh chưa đủ mạnh để khuyến khích các hộ kinh doanh có động lực chuyển đổi lên DN.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, phần lớn các đề án, kế hoạch hỗ trợ DNNVV của địa phương ban hành còn chưa cụ thể, chủ yếu dừng lại ở khâu giao nhiệm vụ cho sở, ban ngành thực thiện, chỉ có một số địa phương quy định các nội dung hỗ trợ DNNVV cụ thể và bố trí được ngân sách để thực hiện. Một số bộ chuyên ngành chưa chủ động xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV trong phạm vi lĩnh vực, ngành quản lý.

Chưa kể, khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ quy định theo Luật Hỗ trợ DNNVV của các DNNVV còn rất hạn chế do quy trình, thủ tục xét chọn, tuyển chọn, thẩm định kinh phí, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn khá rườm rà, nhiều thủ tục, gây tâm lý e ngại cho các DN khi tham gia các chương trình, đề án hỗ trợ của Nhà nước; chưa có một đầu mối thống nhất cung cấp các thông tin về chính sách hỗ trợ cho DNNVV.

Ngoài ra, việc theo dõi đánh giá tình hình phát triển DNNVV đang gặp khó khăn do thông tin và dữ liệu theo các tiêu ch để xác định quy mô của DN do các cơ quan khác nhau quản lý, chưa được liên thông và thống nhất.

T.Hiền