"Chốt" 106 nhà máy điện gió đăng ký đóng điện, công nhận vận hành thương mại

11:00 | 05/08/2021

(HQ Online) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), số liệu cập nhật đến hết ngày 3/8/2021 cho thấy, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD).

Điện năng lượng tái tạo cắt giảm nhiều, Bộ Công Thương làm gì gỡ khó?
Vì sao ngành điện tiếp tục tiết giảm năng lượng tái tạo trong 5 năm tới?
Cắt giảm gần 1,7 tỷ kWh điện năng lượng tái tạo trong năm 2021
Đến thời điểm đầu tháng 8/2021, đã có 21 nhà máy điện gió với tổng công suất là 819 MW vào vận hành thương mại. Nguồn: Internet

Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5655,5 MW.

Căn cứ nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/1/2019 của Bộ Công Thương về Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió: Trước 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, bên bán điện có trách nhiệm gửi bên mua điện Dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của nhà máy điện.

Như vậy, để có thể đáp ứng điều kiện hạn nộp hồ sơ chạy thử nghiệm thu chuẩn bị đề nghị công nhận COD trước thời điểm 31/10/2021 thì chủ đầu tư các nhà máy điện gió phải gửi văn bản và hồ sơ theo quy định cho bên mua điện (EVN) muộn nhất là ngày 3/8/2021.

Đến thời điểm đầu tháng 8/2021, đã có 21 nhà máy điện gió với tổng công suất là 819 MW vào vận hành thương mại. EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

Trước đó, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Theo đó, giá mua điện gió trên bờ theo Quyết định 39 là 8,5 cent/kWh, còn ngoài khơi là 9,8 cent/kWh với các dự án vận hành trước ngày 1/11/2021.

Uyển Như