Bộ Tài chính xử lý khoảng 464.020 văn bản mỗi năm trên hệ thống edocTC

15:33 | 04/05/2019

(HQ Online) - Sau 3 năm triển khai tại cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị hệ thống (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước), chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ (eDocTC) đã phát huy kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý văn bản của Bộ Tài chính.

bo tai chinh xu ly khoang 464020 van ban moi nam tren he thong edoctc 102 thủ tục hành chính sẽ thực hiện một cửa tại trụ sở Bộ Tài chính
bo tai chinh xu ly khoang 464020 van ban moi nam tren he thong edoctc Bộ Tài chính: Minh bạch khi kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia
bo tai chinh xu ly khoang 464020 van ban moi nam tren he thong edoctc Phần mềm eDocTC phát huy hiệu quả
bo tai chinh xu ly khoang 464020 van ban moi nam tren he thong edoctc
Giao diện edocTC.

Ông Võ Anh Trung – Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, qua 3 năm triển khai, chương trình eDocTC đã phát huy hiệu quả. Tại cơ quan Bộ Tài chính, hơn 1,6 triệu văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC, trung bình hàng năm khoảng 464.020 văn bản được xử lý.

Quá trình luân chuyển xử lý văn bản được thực hiện xuyên suốt giữa các đơn vị, gồm Văn thư Bộ, Tổng hợp – thư ký, văn thư đơn vị, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên xử lý văn bản.

100% văn bản đến của Bộ đã được cập nhật các trường thông tin quản lý, quét thành văn bản điện tử (đối với văn bản đến là văn bản giấy), vào sổ văn bản đến của Bộ (đối với các văn bản đến là văn bản điện tử gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia) luân chuyển đến các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và lưu trữ chương trình eDocTC.

100% văn bản đi của Bộ được cấp số, được quét và ký số, lưu trữ và phát hành điện tử tới các đơn vị tại cơ quan Bộ, các tổng cục thuộc Bộ, 31 bộ và cơ quan ngang bộ, 63 ủy ban nhân dân tỉnh thành phố và văn phòng Trung ương Đảng qua eDocTC.

100% tờ trình Bộ được luân chuyển qua chương trình eDocTC tới thư ký Bộ, để thư ký Bộ giúp việc cho lãnh đạo Bộ theo dõi tiến trình xử lý của tờ trình, nhập ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tra cứu, tìm kiếm thông tin khi lãnh đạo Bộ có nhu cầu.

Cùng với đó, Hệ thống và Trục liên thông băn bản ngành Tài chính (eDocHub) đã được xây dựng theo đúng mục tiêu ban đầu là kết nối với các đơn vị trong Bộ trong phạm vi chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ; cung cấp giao diện cho các đơn vị chưa triển khai.

Từ 15/2/2019, hệ thống eDocHub đã kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử với 31 bộ, cơ quan ngang bộ; 63 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Văn phòng Trung ương Đảng.

“Hiện nay, việc triển khai chương trình eDocTC, eDocHub đã góp phần tạo nền tảng bước đầu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP; là một trong các bước đi đầu tiên trong quá trình thực hiện xây dựng văn bản không giấy tờ, môi trường công tác số” – ông Võ Anh Trung nhận định.

Việc quản lý chương trình cũng làm thay đổi về phương pháp quản lý, giao việc, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cho tới chuyên viên xử lý văn bản, giúp công tác chỉ đạo điều hành kịp thời, đạt kết quả tốt, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng khai thác, xử lý thông tin văn bản của các cấp.

Chương trình Quản lý văn bản và điều hành eDocTC tạo nền tảng bước đầu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a trong ngành Tài chính khi đảm bảo việc kết nối liên thông văn bản giữa Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành Tài chính, giữa Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Nhờ vào việc liên thông văn bản điện tử, thời gian văn bản được chuyển từ đơn vị gửi đến đơn vị nhận chỉ mất chưa đầy 5 phút, rút ngắn được đáng kể thời gian xử lý công việc so với trước đây.

Theo lộ trình, Bộ Tài chính sẽ triển khai mở rộng chương trình eDocTC giai đoạn 2017-2020 bằng việc mở rộng áp dụng Chương trình Quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn ngành Tài chính từ Trung ương xuống địa phương; đảm bảo yêu cầu liên thông, tích hợp trao đổi văn bản trong toàn ngành Tài chính và sẵn sàng tích hợp với các đơn vị ngoài ngành thông qua chuẩn tích hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với các đơn vị có số lượng văn bản xử lý lớn và có đăng ký nhu cầu triển khai đến mức chuyên viên, các Tổng cục sẽ chịu trách nhiệm rà soát, quyết định việc cho phép triển khai đến mức chuyên viên khi xây dựng nội dung, phạm vi triển khai chi tiết.

H.Vân