Bảo hiểm xe máy: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm như thế nào?

19:42 | 26/05/2020

(HQ Online) - Theo quy định, doanh nghiêp bảo hiểm có trách nhiệm cho phối hợp với chủ xe cơ giới, nạn nhân và các bên liên quan để thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm.    

bao hiem xe may doanh nghiep bao hiem co trach nhiem nhu the nao Đưa bảo hiểm trách nhiệm dân sự với xe máy vào “khuôn khổ"
bao hiem xe may doanh nghiep bao hiem co trach nhiem nhu the nao Sẽ có đoàn thanh tra giám sát thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe máy
bao hiem xe may doanh nghiep bao hiem co trach nhiem nhu the nao Những điều cần biết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới
bao hiem xe may doanh nghiep bao hiem co trach nhiem nhu the nao
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khi xảy ra sự cố với xe cơ giới tham gia bảo hiểm. Ảnh Internet.

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 22/2016/TT-BTC, doanh nghiêp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với chủ xe cơ giới, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập Hồ sơ bồi thường và quy định rõ các tài liệu mà chủ xe cơ giới có nghĩa vụ cung cấp, các tài liệu doanh nghiêp bảo hiểm có nghĩa vụ thu thập.

Cụ thể, đối với chủ xe, doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu liên quan đến xe, lái xe (giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe...); các tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Hồ sơ bệnh án, Giấy chứng tử,...); Các giấy tờ chứng minh chi phí mà chủ xe đã chi để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiêp bảo hiểm.

Ngoài ra, doanh nghiêp bảo hiểm cũng có nghĩa vụ thu thập các tài liệu liên quan đến thiệt hại về tài sản (như hóa đơn sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại); Các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (như biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn, thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông...); Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiêp bảo hiểm hoặc người được DNBH ủy quyền lập; Các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành đã được xây dựng theo hướng quy định rõ các loại tài liệu cần phải thu thập để chứng minh rõ mức độ trách nhiệm dân sự (lỗi, mức độ thiệt hại) của chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên, bao gồm chủ xe và doanh nghiêp bảo hiểm, hạn chế gian lận bảo hiểm và trục lợi chinh sách. Tuy nhiên, để giảm bớt gánh nặng thủ tục cho chủ xe, người lái xe, doanh nghiêp bảo hiểm có trách nhiệm cho phối hợp với chủ xe cơ giới, nạn nhân và các bên liên quan để thu thập hồ sơ bồi thường bảo hiểm; đặc biệt việc thu thập các tài liệu liên quan đến tai nạn giao thông từ các cơ quan có thẩm quyền (cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra) là trách nhiệm của doanh nghiêp bảo hiểm.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, theo đó đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo hướng giảm nhẹ gánh nặng thủ tục cho chủ xe, lái xe, tăng tính chủ động và trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thu thập hồ sơ bồi thường, rút ngắn thời gian tạm ứng bồi thường; mở rộng phạm vi và mức chi hỗ trợ bồi thường nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới….

Thùy Linh