Xóa nợ gần 70 triệu đồng cho một DN giải thể

14:26 | 12/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 991/QĐ-TCHQ ngày 9/4/2019 xóa nợ 69,237 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt chậm nộp với Xí nghiệp liên doanh sản xuất Lân hóa Hà Châu do đã giải thể.

xoa no gan 70 trieu dong cho mot dn giai the Góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về xoá nợ thuế
xoa no gan 70 trieu dong cho mot dn giai the Góp ý cho Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần quy định rõ hơn biện pháp cưỡng chế và xóa nợ thuế
xoa no gan 70 trieu dong cho mot dn giai the Xóa nợ thuế gần 500 triệu đồng cho 2 doanh nghiệp

 

Cụ thể, số tiền Xí nghiệp liên doanh sản xuất Lân hóa Hà Châu được xóa là nợ thuế và tiền phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Được biết, ngày 8/1/2002 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định 25/QĐ/UB-GP về chấm dứt hiệu lực pháp lý của Xí nghiệp liên doanh sản xuất Lân hóa Hà Châu. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xác nhận DN đã giải thể ngày 1/1/2007. Với DN này cơ quan Hải quan đã xác minh để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng tiền và tài sản không còn, DN đã bị thu hồi giấy phép đầu tư.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1/7/2007, DN trên thuộc đối tượng và đủ điều kiện để xóa nợ thuế.

Theo đó, việc xóa nợ tiền thuế cho Xí nghiệp liên doanh sản xuất Lân hóa Hà Châu, Tổng cục Hải quan giao Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh chịu trách nhiệm chỉ đạo xóa khoản tiền thuế nợ này trên hệ thống kế toán tập trung.

Thu Trang