Xem xét bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

08:00 | 07/11/2020

(HQ Online) - Qua thời gian thực hiện, Bộ Tài chính cho rằng việc sử dụng tờ khai nguồn gốc để chứng minh phương tiện vận tải đã được cơ quan Hải quan thông quan là không cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhận được sự đồng tình của bộ, ngành có liên quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu tôm phải đảm bảo cơ chế truy xuất nguồn gốc
Tháng thứ 3 trong năm lượng ô tô nhập khẩu vượt 10.000 xe
Đạt 8.000 xe, ô tô nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 8
Siết chặt quản lý mã số truy xuất nguồn gốc
Việc bãi bỏ thủ tục xác nhận TKNG sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. 	Ảnh: ST
Việc bãi bỏ thủ tục xác nhận TKNG sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: ST

Kết nối điện tử trong quản lý

Theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe (từ ngày 1/8/2020 được thay thế bởi Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020) và Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng ban hành quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có nguồn gốc nhập khẩu, chủ phương tiện phải nộp cho cơ quan đăng ký chứng từ chứng minh phương tiện có nguồn gốc nhập khẩu là tờ khai nguồn gốc (TKNG) xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo mẫu của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay Chính phủ chủ trương yêu cầu các bộ, ngành kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử (không sử dụng chứng từ giấy) liên quan đến phương tiện để Bộ Công an thực hiện thủ tục cấp đăng ký, biển số đối với phương tiện sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu. Việc bãi bỏ TKNG trong hồ sơ đăng ký phương tiện là cơ sở, tiền đề để Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và Bộ Công an thực hiện chỉ đạo trên của Chính phủ.

Theo khảo sát của cơ quan Hải quan, hiện nay, thời gian thực tế để thực hiện thủ tục cho một lần xác nhận TKNG (từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có kết quả xác nhận), tùy theo số lượng phương tiện đăng ký trên tờ khai hải quan có thể kéo dài từ 2 đến 5 ngày làm việc. Sau khi nhận được TKNG có xác nhận của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp giao cho bộ phận giao nhận 1 liên để chuyển đến các đại lý bán hàng và lưu trữ tại doanh nghiệp 1 liên; sau đó, đại lý bán hàng giao cho khách hàng khi mua xe để làm thủ tục đăng ký phương tiện vận tải; sau đó, người mua phương tiện nộp TKNG cho cơ quan Công an đăng ký phương tiện vận tải. Theo kiến nghị của doanh nghiệp, trường hợp bị mất TKNG, thủ tục để xin xác nhận lại TKNG cũng rất phức tạp, mất nhiều thời gian cho chủ phương tiện và cơ quan Hải quan.

Với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đánh giá, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận TKNG sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Theo tính toán sơ bộ dựa trên kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp và báo cáo của cục hải quan tỉnh, thành phố, nếu bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, phía cơ quan Hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công mỗi năm; các doanh nghiệp cũng tiết kiệm được nhiều khoản chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, giảm bớt được nhiều nhân lực.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ dừng việc cấp, xác nhận TKNG đối với xe ô tô, xe mô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu. Sử dụng tờ khai hải quan điện tử làm căn cứ để xác định phương tiện đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Thời điểm dừng cấp, xác nhận TKNG dự kiến từ 1/1/2021. Giao Bộ Tài chính quyết định cụ thể trên cơ sở chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thông tin, kết nối, trao đổi dữ liệu tờ khai hải quan điện tử của Tổng cục Hải quan với hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính theo hướng yêu cầu người khai hải quan khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin của phương tiện (gồm: số khung, số máy, số chỗ ngồi, màu sơn, dung tích xi lanh, nhãn hiệu, loại phương tiện), đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng ký xe - Bộ Công an. Đồng thời thực hiện bãi bỏ Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 ban hành và quy định mẫu Tờ khai nguồn gốc và chỉ đạo Tổng cục Hải quan bãi bỏ công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày 8/11/2001 về việc tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu từ khi sử dụng Tờ khai hải quan điện tử để thay thế cho Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thông tin, xây dựng hệ thống kết nối trao đổi dữ liệu giữa cơ quan đăng ký phương tiện với hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan thay thế cho tờ khai nguồn gốc đúng thời hạn.

Giao Bộ Quốc phòng sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc Phòng quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng theo hướng thay thế tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu trong bộ hồ sơ đăng ký đối với xe viện trợ bằng tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu viện trợ trong năm 2020 và có trách nhiệm kết nối để có thông tin tờ khai hải quan của các phương tiện liên quan.

Đồng tình bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc

Đề xuất của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự đồng tình của các bộ có liên quan.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ thủ tục xác nhận TKNG, vì hiện nay 100% xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu vào Việt Nam đều thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tất cả kết quả kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (là Giấy chứng nhận chất lượng, Thông báo miễn kiểm tra…) đã được truyền dữ liệu điện tử tới Cổng thông tin một cửa quốc gia và đáp ứng các yêu cầu của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính trong việc giải quyết các thủ tục nhập khẩu cũng như đáp ứng yêu cầu đặt ra khi thực hiện theo kiến nghị đề xuất của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ thủ tục xác nhận TKNG.

Bộ Công an cũng thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ xác nhận TKNG xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu. Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thông tin, kết nối dữ liệu sử dụng tờ khai hải quan điện tử cấp cho từng xe đã được thông quan và thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ cấp đăng ký, biển số xe đối với xe nhập khẩu.

Ngọc Linh