Xác định trường hợp không xử phạt vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế

16:58 | 07/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, đơn vị hải quan địa phương phản ánh liên quan đến xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách thuế.

Xây dựng quy định về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Thêm phương án thực hiện nghĩa vụ thuế cho các sàn thương mại điện tử
Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế
Xác định trường hợp không xử phạt vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế
Công chức Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa tại kho bãi.
Ảnh: H.Nụ

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Millennium Furniture, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính về thuế chỉ thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nếu hành vi đó được thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế được ban hành trước khi doanh nghiệp khai hải quan.

Theo đó, trường hợp xác định công ty có hành vi vi phạm khi nhập sản xuất xuất khẩu thì thời điểm phát sinh hành vi vi phạm là thời điểm đăng ký tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu.

Tại công văn số 5529/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện khai bổ sung thuế giá trị gia tăng về việc xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP ban hành sau thời điểm Công ty TNHH Millennium Furniture thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, hành vi vi phạm của Công ty TNHH Millennium Furniture không thuộc trường hợp không xử phạt theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, người nhập khẩu tại chỗ thuộc trường hợp phải thực hiện khai bổ sung thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hành vi không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của người nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (mã loại hình A11, A12) nhưng người nộp thuế đã đăng ký tờ khai mã loại hình E31, đã nộp thuế nhập khẩu thì không thuộc trường hợp không xử phạt.

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, Cục Hải quan Tây Ninh phát sinh vướng mắc liên quan đến quá trình xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp của Công ty CP Thành Thành Công- Biên Hòa, Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành và Công ty CP JSI Vina.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Tây Ninh, cuối năm 2021, Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng kiến nghị không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp hoàn thuế không đúng quy định của 3 doanh nghiệp trên. Bởi căn cứ hồ sơ vụ việc, các doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn, vi phạm Điều 9 Nghị định 128/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP lại quy định các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Cục Hải quan Tây Ninh lúng túng bởi trường hợp ban hành quyết định hoàn thuế và ấn định thuế của Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng đối với 3 doanh nghiệp trên có thuộc trường hợp thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan Thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế không?

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP thì trường hợp này không thuộc trường hợp được xác định là thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyển liên quan để áp dụng hình thức không xử phạt vi phạm hành chính.

Cũng nêu vướng mắc liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan Đà Nẵng phát sinh vướng mắc về việc xác định trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp có cơ sở xác định doanh nghiệp không có lỗi trong việc khai bổ sung hồ sơ hải quan thì không thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính.

Nụ Bùi