Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế

15:35 | 06/12/2021

(HQ Online) - Trường hợp quá thời hạn nộp thuế, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thuế phù hợp theo quy định.

Cưỡng chế nhiều doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ
Sẽ hoàn thuế nếu doanh nghiệp được phép thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang gặp vướng mắc về việc ấn định thuế đối với Công ty TNHH MTV Hoành Đạt đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan việc ấn định thuế đã được quy định rõ tại điểm a khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thời hạn nộp thuế; điểm đ khoản 5 Điều 17 Nghị định 126/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự ấn định thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thu Hòa
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có đủ cơ sở xác định mặt hàng nhập khẩu đã thông quan trước đó của Công ty TNHH MTV Hoành Đạt có cùng mô tả hàng hóa, bản chất, tính năng, công dụng tương tự với mặt hàng đã bị cơ quan Hải quan xử lý do khai sai mã số thì đề nghị đơn vị thực hiện ấn định thuế theo quy định. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu.

Đối với xử lý thuế, tại điểm c khoản 3 Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định rõ, trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo quy định.

Cũng tại điểm c khoản 1 Điều 33 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Trường hợp cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định ấn định thuế thì cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo định".

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp quá thời hạn nộp thuế, Công ty TNHH MTV Hoành Đạt không thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thuế phù hợp theo quy định.

Nụ Bùi