Việt Nam có 124 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và hơn 7 triệu doanh nhân

21:09 | 30/06/2022

(HQ Online) - Việt Nam đã có 124 doanh nghiệp, với 283 sản phẩm là thương hiệu quốc gia, một số thương hiệu gây được tiếng vang và khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường khu vực và thế giới.

17 doanh nghiệp công nghiệp Hàn Quốc giao thương với nhà nhập khẩu Việt Nam
Kết nối giao thương thành công hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc
IFC hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
RCEP sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vươn cao hơn trong chuỗi cung ứng
Lao động là vốn quý của doanh nghiệp, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển.	 	 Ảnh: Xuân Thảo
Số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: Xuân Thảo

Ngày 30/6, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, thực hiện chủ trương xây dựng, hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh trong thời gian vừa qua, và phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Trên thực tế, đội ngũ doanh nhân của Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng không chỉ vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước mà còn đóng góp vào việc tạo ra công ăn việc làm cũng như an sinh xã hội, phục vụ cho xoá đói, giảm nghèo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Nghị quyết số 09-NQ/TW đã đặt ra mục tiêu là tiếp tục làm sao để đội ngũ doanh nhân Việt Nam ở tầm vóc mới, đảm bảo tương ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Với sự nỗ lực và chỉ đạo trực tiếp của Đảng, cả hệ thống chính trị của chúng ta đã vào cuộc và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và hiện nay theo con số thống kê có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 15,3 nghìn hợp tác xã và khoảng 5,6 triệu hộ kinh doanh (trong đó khoảng 1,6 triệu hộ có mã số thuế).

Nếu chỉ tính các hộ kinh doanh có mã số thuế, đội ngũ doanh nhân cả nước đến nay đã có gần 4 triệu doanh nhân, còn nếu xét cả các hộ kinh doanh không có mã số thuế, chúng ta đã có hơn 7 triệu doanh nhân. Chúng ta đã có 6 doanh nhân lọt vào tốp "tỷ phú USD" toàn cầu năm 2021. Việt Nam đã có 124 doanh nghiệp với 283 sản phẩm là thương hiệu quốc gia, một số thương hiệu gây được tiếng vang và khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, trong quá trình hoạt động kinh doanh, tham gia vào đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân còn gặp nhiều vướng mắc và khó khăn dẫn đến việc phát triển doanh nghiệp về chất lượng và số lượng đều còn hạn chế. Chưa có nhiều sản phẩm, thương hiệu hàng hoá có sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Xuân Thảo