Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm

10:02 | 18/01/2021

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan kiểm tra 132 container hàng quá cảnh của một số doanh nghiệp tại Lạng Sơn phát hiện tới gần 76% số lượng container chứa hàng vi phạm.

Vạch trần thủ đoạn vận chuyển hàng chục sừng tê giác từ những lô hàng quá cảnh
Hàng quá cảnh chuyển tải phải khai hải quan trên tờ khai vận chuyển độc lập
Nhiều điểm mới đối với hoạt động hàng quá cảnh

Trước tình hình vi phạm phức tạp liên quan đến hàng quá cảnh, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế hàng hoá và chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài và Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoa Lư (Cục Hải quan Bình Phước), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình) dừng hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa đối với 132 container.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra phát hiện số lượng container vi phạm pháp luật hải quan, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lên đến gần 76% (91 container vi phạm trong tổng số 132 container được kiểm tra) của một số doanh nghiệp tại Lạng Sơn.

Dưới đây là hình ảnh một số mặt hàng vi phạm trong đợt kiêm tra hàng quá cảnh do cơ quan Hải quan thực hiện trong năm 2020.

Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm
Vi phạm về hàng quá cảnh: Kiểm tra 132 container phát hiện tới 91 container vi phạm

Thái Bình