VCCI góp ý về khai, tính, nộp thuế giá trị gia tăng

19:39 | 24/01/2021

(HQ Online) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có những góp ý liên quan đến kê khai, tính thuế tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp tham gia góp ý sửa Nghị định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan
Thuế Giá trị gia tăng trang thiết bị y tế 5% hay 10%?: Doanh nghiệp hỏi, Hải quan Hà Nội trả lời
Có tình trạng người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế
VCCI cho rằng cần giữ nguyên các ví dụ minh họa để người nộp thuế hiểu đúng tinh thần của Thông tư .	Ảnh: Thùy Linh
VCCI cho rằng cần giữ nguyên các ví dụ minh họa để người nộp thuế hiểu đúng tinh thần của Thông tư . Ảnh: Thùy Linh

Cụ thể hơn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính quy định, đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài).

Dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trong đó có 7 trường hợp khác nhau như: tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản...

Góp ý với nội dung này, VCCI cho rằng, cần bổ sung trường hợp cơ sở kinh doanh nhận để thực hiện chi hộ cho bên thứ ba như nhân viên, đại lý cấp dưới vào trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, bởi lẽ, khoản chi hộ này không phải là doanh thu nhận được từ thực hiện dịch vụ. Vì vậy, cần phải quy định rõ là không phải kê khai, nộp thuế để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư có quy định, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với toàn bộ dự án chuyển nhượng. Theo VCCI, việc xác định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế hay không chịu thuế GTGT cần phải làm rõ theo căn cứ nào, đặc biệt là trong trường hợp dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động. Chính vì vậy, để đảm bảo sự rõ ràng và thuận lợi trong quá trình hoạt động, VCCI đề nghị cần hướng dẫn căn cứ để xác định một dự án đầu tư sản xuất hàng chịu thuế GTGT và/hoặc không chịu thuế GTGT.

Giữ nguyên các ví dụ minh họa

Đối với nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề nghị cần phải bổ sung trường hợp được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân khác như sau: ”Doanh nghiệp phát sinh các chi phí trong quá trình tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự như chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, chi phí định giá tài sản nhưng hóa đơn được lập cho Tòa án các cấp”.

Lí giải về điều này, VCCI cho rằng, trên thực tế, trong quá trình tố tụng dân sự sẽ phát sinh một số khoản chi phí như: chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, chi phí định giá tài sản (từ Điều 155 đến Điều169 Bộ luật Tố tụng dân sự). Nghĩa vụ chịu chi phí phụ thuộc vào quyết định của Tòa án và tại thời điểm thực hiện dịch vụ chưa xác định rõ bên chịu chi phí. Do đó, hóa đơn thường được bên cung cấp dịch vụ xuất cho Tòa án. Điều này tạo ra khó khăn cho các ngân hàng thương mại trong việc ghi nhận các chi phí phát sinh khi khởi kiện khách hàng để thu hồi nợ.

Đối với nội dung về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, VCCI cũng đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho trường hợp: "Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của công ty sử dụng thẻ ngân hàng cá nhân, chuyển khoản từ tài khoản cá nhân, chuyển tiền từ ví điện tử liên kết với tài khoản cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân”. Theo VCCI, hình thức thanh toán bằng thẻ/tài khoản của cá nhân người lao động đã được thực hiện trên thực tế và đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016, Công văn 3977/TCT-DNL. Do đó, cần được quy định chính thức trong dự thảo để đảm bảo thống nhất trong thực hiện.

Một điểm nữa được VCCI góp ý là việc dự thảo đã bỏ toàn bộ các ví dụ minh họa cho các quy định. Điều này có thể gây khó khăn cho các đối tượng áp dụng khi muốn hiểu tinh thần của các quy định. Do vậy, VCCI cho rằng cần giữ nguyên các ví dụ minh họa tương tự như thiết kế các quy định hiện hành.

Thùy Linh