Từ ngày 15/2/2021, loại xe nào sẽ được miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải?

15:36 | 28/12/2020

(HQ Online) - Theo thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu, từ ngày 15/2/2021 sẽ có một số loại xe được miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải.

Hà Nội nghiên cứu thí điểm đo khí thải và hỗ trợ đổi xe máy cũ
Khí thải nhà kính năm 2020 có thể giảm tới 7% nhờ phong tỏa do dịch Covid-19
TPHCM kiểm tra khí thải xe máy miễn phí cho người dân
Từ 2020, hàng triệu ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới
Từ ngày 15/2/2021, loại xe nào sẽ được miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải?
Các xe đã được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) sẽ được miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được thực hiện các thủ tục kiểm tra, chứng nhận. Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, sẽ miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được thực hiện các thủ tục kiểm tra, chứng nhận đối với các xe đã được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc các xe đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu) trước thời điểm áp dụng quy chuẩn trên.

Các xe ô tô được cấp Phiếu kiểm tra sau thời điểm áp dụng quy chuẩn, trên cơ sở giấy chứng nhận kiểu loại tương ứng đã được cấp trước thời điểm áp dụng quy chuẩn nhưng còn hiệu lực.

Các kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp từ các xe cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước thời điểm áp dụng quy chuẩn này hoặc kiểu loại xe mới thực hiện chứng nhận từ xe cơ sở nêu ở hai trường hợp trên.

Đối với các kiểu loại xe hoặc động cơ đã được thử nghiệm về khí thải và cấp báo cáo thử nghiệm phù hợp theo QCVN 86:2015/BGTVT được tiếp tục sử dụng báo cáo thử nghiệm đã cấp để thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng.

Xuân Thảo