Từ 20/1, khai báo thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa

16:16 | 20/01/2021

(HQ Online) - Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, thời gian thực hiện thông báo thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu áp dụng cho các lô hàng đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ 0 giờ ngày 20/1/2021.

Hải quan tăng cường quản lý hàng tiêu dùng nhập khẩu rủi ro cao
Hướng dẫn sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan
Quy định mới về dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát hải quan
Gỡ vướng quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa
Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang). Ảnh: N.Linh
Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang). Ảnh: N.Linh

Để kịp thời thời thu thập, phân tích thông tin phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi về đến cửa khẩu biên giới hỗ trợ cơ quan Hải quan giải quyết nhanh thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi thương mại, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa XNK qua biên giới, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021.

Trong đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa (trừ trường hợp phương tiện vận tải thủy đã thực hiện thủ tục hải quan xuất cảnh, nhập cảnh theo Điều 79 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, hiện nay việc khai báo thông tin trước về phương tiện, hàng hóa đã được thực hiện tại đường hàng không, đường biển. Thực hiện Điều 66 Luật Hải quan quy định về thông báo thông tin phương tiện vận tải: “Chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền hoặc người phát hành chứng từ vận chuyển phải thông báo thông tin trực tiếp cho cơ quan Hải quan hoặc qua hệ thống thông tin một cửa quốc gia về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hành khách xuất cảnh, nhập cảnh trên phương tiện vận tải trước khi nhập cảnh, xuất cảnh” Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc khai báo thông tin trước về phương tiện, hàng hóa trước khi hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam qua biên giới đường bộ, đường thủy nội địa.

Hiện nay hệ thống CNTT đang được Tổng cục Hải quan hoàn thiện, theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, trước mắt việc khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu bằng hình thức thủ công.

Cụ thể, theo hướng dẫn tại công văn 119/TCHQ-GSQL, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa căn cứ quy định tại Điều 66 Luật Hải quan, yêu cầu chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền thông báo cho cơ quan Hải quan thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bao gồm các chỉ tiêu thông tin tại Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (BKTTHH/2021/NK).

Trường hợp hệ thống chưa hỗ trợ thì nộp 1 bản chính Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu cho chi cục hải quan cửa khẩu. Cơ quan Hải quan giải quyết ngay thủ tục cho phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu đã có đầy đủ các thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu nêu trên.

Chi cục hải quan cửa khẩu mở Sổ đăng ký Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu để cấp số Bản kê các lô hàng nhập khẩu theo thứ tự từng năm (gồm các thông tin: Tên người khai, số Bản kê, ngày đăng ký, ghi chú...).

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu. Tại các khu vực cửa khẩu, kho, bãi có sử dụng cân điện tử, chi cục hải quan yêu cầu người vận chuyển điều khiển phương tiện qua cân và xác nhận trọng lượng trên Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp trọng lượng hàng hóa chuyên chở trên phương tiện vận tải có chênh lệch bất thường với trọng lượng hàng hóa đã khai trên Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu thì yêu cầu đưa vào khu vực riêng để giám sát chặt chẽ và chờ làm tiếp thủ tục.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan thông báo và hướng dẫn người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm tập kết tại cửa khẩu biết nội dung hướng dẫn để thống nhất thực hiện.

Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố phân tích, lựa chọn các lô hàng có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm để thực hiện soi chiếu trước khi chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền đưa hàng hóa, phương tiện vào khu vực giám sát tại cửa khẩu theo quy định tại Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020 của Tổng cục Hải quan.

Cục Điều tra chống buôn lậu, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Đội kiểm soát hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các trường hợp vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không khai báo với cơ quan Hải quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, thời gian thực hiện thông báo thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu thực hiện trên Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu áp dụng từ 0 giờ ngày 20/1/2021.

N.Linh