Hướng dẫn sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan

18:15 | 12/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan.

Không yêu cầu người nộp phí trước bạ xuất trình Tờ khai nguồn gốc phương tiện
Bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc: Liên thông quản lý bằng dữ liệu
Hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu
Ô tô nhập khẩu. Ảnh: Hà Phương.
Ô tô nhập khẩu. Ảnh: Hà Phương.

Trước đó, khi triển khai công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp trong quá trình đăng ký phương tiện do hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan Hải quan chưa hỗ trợ việc sửa đổi, cập nhật thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu sau khi lô hàng đã thông quan.

Liên quan đến vấn đề trên, Tổng cục Hải quan cho biết đang hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để bổ sung chức năng cho phép người khai cập nhật thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu khi thực hiện thủ tục khai sửa đổi, bổ sung sau khi lô hàng đã thông quan.

Trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai kiểm tra, đối chiếu thông tin khai sửa đổi, bổ sung với bộ hồ sơ hải quan, nếu việc khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan không ảnh hưởng đến chính sách quản lý chuyên ngành thì có văn bản gửi Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị hỗ trợ cập nhật thông tin phương tiện vào cơ sở dữ liệu phương tiện giao thông nhập khẩu để chia sẻ dữ liệu cho cơ quan đăng ký phương tiện.

N.Linh