Toàn ngành Thuế đã cắt giảm 46 chi cục thuế

10:00 | 25/05/2019

(HQ Online) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương; Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định của Bộ Tài chính về tổ chức, sắp xếp, sáp nhập tinh gọn bộ máy quản lý thuế…, ngành Thuế đã tích cực sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực.     

toan nganh thue da cat giam 46 chi cuc thue 9 Cục Thuế chuẩn bị cho công tác hợp nhất các chi cục thuế
toan nganh thue da cat giam 46 chi cuc thue Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019
toan nganh thue da cat giam 46 chi cuc thue Thành lập 4 chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn
toan nganh thue da cat giam 46 chi cuc thue Sắp xếp nhân sự cấp đội tại chi cục thuế khu vực
toan nganh thue da cat giam 46 chi cuc thue
Toàn ngành Thuế đã thực hiện sắp xếp, hợp nhất 88 chi cục thuế để thành lập 42 chi cục thuế khu vực. Ảnh Thuỳ Linh.

Giảm 46 chi cục thuế

Sau một thời gian chuẩn bị cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đến nay, việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực bước đầu đã cho kết quả khá rõ rệt.

Theo đó, cơ quan Tổng cục Thuế đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 27 trưởng phòng và tương đương; giảm 56 phó trưởng phòng.

Tại cục thuế các địa phương đã thực hiện cắt giảm 63 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 63 trưởng phòng.

Tại cấp chi cục thuế huyện, thành phố, thị xã đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới và đã giảm khoảng 30% đầu mối cấp đội (khoảng 1.500 đội), tương ứng giảm 1.500 đội trưởng và tương đương.

Đối với việc sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai điểm thành lập Chi cục Thuế khu vực tại 6 địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau. Cụ thể, thực hiện triển khai sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục Thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế còn 693 Chi cục Thuế cấp huyện.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, sau sắp xếp, sáp nhập, tại Quảng Ninh đã giảm 4 chi cục thuế; tại Hải Dương đã giảm 5 chi cục thuế; tại Lâm Đồng đã giảm 4 chi cục thuế; tại Quảng Ngãi đã giảm 3 chi cục thuế; tại Yên Bái đã giảm 1 chi cục thuế và tại Cà Mau đã giảm 1 chi cục thuế.

Ông Vi Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện kế hoạch, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được sắp xếp, sáp nhập bàn giao tài sản, trụ sở làm việc; bàn giao hồ sơ, dữ liệu và công việc chuyên môn; chỉ đạo, hướng dẫn các cục thuế căn cứ tình hình thực tế về nhiệm vụ quản lý thuế và việc tổ chức bộ phận “Một cửa” tại địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung số lượng con dấu để thuận tiện trong thực thi nhiệm vụ và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế theo dõi sát tình hình hoạt động của các chi cục thuế khu vực, qua đó kịp thời nắm bắt vướng mắc, khó khăn phát sinh để báo cáo bộ phận thường trực của Tổng cục Thuế kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Tính đến ngày 15/5/2019, Tổng cục Thuế đã tiếp tục rà soát, trình Bộ Tài chính phê duyệt triển khai sắp xếp, hợp nhất để thành lập Chi cục Thuế khu vực của 9 Cục Thuế: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế. Theo đó, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 54 Chi cục Thuế thuộc 9 Cục Thuế tỉnh, thành phố để thành lập 26 Chi cục Thuế khu vực; giảm 28 Chi cục Thuế (tại Hà Nam giảm 2 chi cục thuế; tại Lạng Sơn giảm 5 chi cục thuế; tại Đà Nẵng giảm 2 chi cục thuế; tại Đắk Lắk giảm 5 chi cục thuế; tại Thừa Thiên Huế giảm 3 chi cục thuế; tại Sóc Trăng giảm 3 chi cục thuế; tại Hưng Yên giảm 2 chi cục thuế; tại Thái Nguyên giảm 4 chi cục thuế và tại Ninh Thuận giảm 2 chi cục thuế).

Như vậy, cho đến nay toàn ngành Thuế đã thực hiện sắp xếp, hợp nhất 88 chi cục thuế để thành lập 42 chi cục thuế khu vực, giảm 46 chi cục thuế, còn 665 chi cục thuế cấp huyện.

Còn khó khăn khách quan

Ông Vi Thanh Sơn cho biết thêm, trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị được sắp xếp, sáp nhập còn gặp khá nhiều khó khăn.

Khó khăn lớn nhất là việc bổ nhiệm mới, sắp xếp lãnh đạo cấp đội trưởng thuộc chi cục thuế khu vực thành lập từ việc hợp nhất chi cục thuế thành phố với chi cục thuế huyện, thị xã. Việc này thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội tại các chi cục thuế thành phố (có bằng tốt nghiệp đại học của ngành phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí dự kiến bổ nhiệm, đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên)…

Về nhân sự sau sắp xếp, sáp nhập có trường hợp 2 địa phương cùng tổ chức hội nghị và luôn yêu cầu cấp trưởng dự họp dẫn đến không có người thay thế; cùng với đó, chi cục không có phương tiện đi lại trong điều kiện địa bàn quản lý rộng, do đó đã gặp khá nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quản lý thu thuế của chi cục thuế khu vực… hoặc do việc thành lập chi cục thuế khu vực trên cơ sở sáp nhập 2 hoặc 3 chi cục thuế nên có một bộ phận công chức hàng ngày phải di chuyển khá xa từ nhà đến nơi làm việc (từ huyện này sang huyện kia) trong khi điều kiện chưa bố trí được nhà công vụ tại chi cục thuế khu vực, dẫn đến khó khăn cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Về những khó khăn nêu trên, ông Vi Thanh Sơn cho biết, Tổng cục Thuế đã tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng cơ quan thuế các cấp làm tốt công tác động viên, giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức trong toàn hệ thống. Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét có những chế độ đãi ngộ đối với những công chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, xin nghỉ hưu trước tuổi, và chính sách đặc thù khác (xe ôtô phục vụ công tác, hỗ trợ nhà ở…) đối với những địa bàn khó khăn phải di chuyển xa đến trụ sở chính để động viên công chức trước mắt khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong tổng số 48 Cục thuế còn lại chưa thực hiện sắp xếp chi cục thuế, đến nay có 47 Cục thuế gửi đề án sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phê duyệt nội dung đề án; 1 đề án chưa được Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương (xin chưa triển khai thí điểm thành lập chi cục thuế khu vực - Lào Cai).
Trong năm 2019, cụ thể quý II/2019, ngành Thuế đã hoàn thiện, thẩm định đề án và trình Bộ Tài chính ban hành các quyết định thành lập chi cục thuế khu vực đối với 30 cục thuế. Quý III/2019, ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện, thẩm định đề án và trình Bộ ban hành các quyết định thành lập chi cục thuế khu vực đối với các Cục thuế còn lại của kế hoạch năm 2018, năm 2019 và những Cục thuế đủ điều kiện triển khai tổng thể trong năm 2019 đối với cả kế hoạch của năm 2020 theo lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thùy Linh