9 Cục Thuế chuẩn bị cho công tác hợp nhất các chi cục thuế

09:56 | 22/05/2019

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn về việc hợp nhất các chi cục thuế tại 9 Cục Thuế tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế.    

9 cuc thue chuan bi cho cong tac hop nhat cac chi cuc thue Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019
9 cuc thue chuan bi cho cong tac hop nhat cac chi cuc thue Thành lập 4 chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn
9 cuc thue chuan bi cho cong tac hop nhat cac chi cuc thue Sắp xếp nhân sự cấp đội tại chi cục thuế khu vực
9 cuc thue chuan bi cho cong tac hop nhat cac chi cuc thue
Cục Thuế phải khẩn trương triển khai các công việc hợp nhất để Chi cục Thuế khu vực có thể bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2019. ẢNh TL.

Theo đó, về tổ chức bộ máy, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo đúng Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, trước mắt, vẫn duy trì hoạt động bộ phận “Một cửa” trên địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực. Tùy thuộc vào tình hình thực tế sẽ bố trí các đội thuế tại các trụ sở để đảm bảo phục vụ người nộp thuế tốt nhất, tránh xáo trộn lớn. Còn các đội chức năng có thể gộp lại. Trước mắt sẽ giữ nguyên hoặc sắp xếp lại số lượng đội thuế liên xã phường; giữ nguyên số lượng bộ phận một cửa, trước bạ, phí, lệ phí.

Về công tác nhân sự, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-TCCB ngày 25/6/2018 của Tổng cục Thuế về nguyên tắc bố trí, tiêu chí lựa chọn nhân sự và quy trình sắp xếp khi thành lập chi cục thuế khu vực.

Đối với cấp trưởng (chi cục trưởng, đội trưởng), các đơn vị phải ưu tiên bố trí các chức danh tương đương, việc lựa chọn nhân sự phải được lựa chọn kỹ, đảm bảo khách quan, tránh bè phái, cục bộ. Tổng cục Thuế hướng dẫn nhân sự được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Đối với cấp phó, chi cục phó, đội phó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trong thời gian sắp xếp, Bộ Tài chính đã đồng ý trước mắt số lượng cấp phó có thể nhiều hơn so với quy định. Trong trường hợp khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không bổ sung thêm. Đồng thời có giải pháp điều chỉnh số lượng cấp phó ngay từ ngày hợp nhất Chi cục.

Về công tác kê khai và kế toán thuế, cần phải thực hiện rà soát các quy trình nghiệp vụ có liên thông với các cơ quan có liên quan gồm: Kho bạc Nhà nước, tài chính cấp huyện về hạch toán, quyết toán thu ngân sách Nhà nước; Cơ quan đăng ký kinh doanh về cấp mã số thuế; Cơ quan địa chính về quản lý các khoản thu về đất; Cơ quan Công an về thu lệ phí trước bạ...

Tổng cục Thuế cũng lưu ý các đơn vị chú trọng hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ có liên quan đến các chức năng như: phân công quản lý người nộp thuế thành lập mới, chuyển địa điểm của doanh nghiệp từ huyện này sang huyện kia nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý (do cùng trong khu vực), xử lý hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế, báo cáo kế toán thuế, đối chiếu kho bạc nhà nước, hoàn thuế (nộp thừa)...

Về công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, thu khác, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn các nội dung thay đổi về chính sách, quy trình liên quan đến công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh; đối với các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các cá nhân khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời hướng dẫn việc thực hiện quản lý thu lệ phí trước bạ, phí nông nghiệp và các khoản thu khác khi thực hiện hợp nhất. Song song với đó là tiếp tục, đẩy mạnh triển khai việc khai, nộp thuế điện tử đối với các cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản trên phạm vi cả nước.

Theo Tổng cục Thuế, thuận lợi lớn nhất trong quá trình triển khai hợp nhất các chi cục thuế tại 9 địa phương đợt này là cơ bản nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các cấp Đảng, chính quyền tại địa phương.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, việc sắp xếp hợp nhất Chi cục Thuế để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Do đó các cục tthuế cần làm tốt công tác tuyên truyền, không để xảy ra các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh xáo trộn gây ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục Trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các cục thuế khẩn trương triển khai các công việc hợp nhất để Chi cục Thuế khu vực có thể bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2019.

Thùy Linh