Sắp xếp nhân sự cấp đội tại chi cục thuế khu vực

15:28 | 25/03/2019

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn giải đáp vướng mắc, đồng thời hướng dẫn việc sắp xếp nhân sự cấp đội khi hợp nhất, thành lập chi cục thuế  khu vực thành phố và chi cục thuế huyện, thị xã.

huong dan sap xep nhan su cap doi tai chi cuc thue khu vuc
Hiện chưa có quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội với chi cục thuế khu vực.

Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định về tiêu chuẩn chức danh, lãnh đạo, yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh (trình độ chuyên môn đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ,…) của công chức lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế ở các thành phố cao hơn so với công chức lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế ở các huyện, thị xã.

Cùng với đó, khi thành lập chi cục thuế khu vực từ việc hợp nhất chi cục thuế thành phố với huyện, thị xã thì quy mô, tính phức tạp của chi cục thuế khu vực cao hơn so với chi cục thuế thành phố. Do vậy, công chức lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế khu vực có thành phần hợp nhất là chi cục thuế thành phố phải đạt điều kiện, tiêu chuẩn,… tối thiểu điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế thành phố để đáp ứng điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội với chi cục thuế khu vực, do vậy Tổng cục Thuế hướng dẫn: Đối với việc bổ nhiệm mới lãnh đạo cấp đội ở chi cục thuế khu vực từ việc hợp nhất như trên, thì thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế thành phố.

Đối với sắp xếp lãnh đạo đang có ở chi cục thuế huyện, thị xã khi sáp nhập với chi cục thuế thành phố: Công chức ở cấp đội trưởng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế thành phố.

Với cấp đội phó, để đảm bảo quyền lợi của công chức, Tổng cục Thuế nhất trí để cục thuế tự bàn bạc, thống nhất sắp xếp đối với các trường hợp lãnh đạo cấp đội ở chi cục thuế huyện, thị xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế huyện, thị xã, giữ chức vụ phó đội trưởng tại chi cục thuế khu vực trong thời gian tối đa 3 năm để có thời gian hoàn thiện đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội ở chi cục thuế khu vực.

Sau 3 năm khi chi cục thuế khu vực đi vào hoạt động mà công chức này không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì cục thuế xem xét bố trí công việc khác phù hợp, hoặc điều chuyển sang vị trí phù hợp tại các chi cục thuế huyện lân cận có điều kiện, tiêu chuẩn tương tự.

Thùy Linh