Thành lập 4 chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

08:44 | 21/05/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập 4 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

thanh lap 4 chi cuc thue khu vuc truc thuoc cuc thue tinh lang son Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh giản bộ máy, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I, trụ sở đặt tại huyện Hữu Lũng.

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đình Lập, Lộc Bình thành Chi cục Thuế khu vực II, trụ sở đặt tại huyện Lộc Bình.

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Văn Lãng, Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III, trụ sở đặt tại huyện Văn Lãng.

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV, trụ sở đặt tại huyện Bình Gia.

thanh lap 4 chi cuc thue khu vuc truc thuoc cuc thue tinh lang son
CBCC Thuế Lạng Sơn hướng dẫn người nộp thuế. Nguồn: Internet

Trong đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, ngày 24/4/2019, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo 1215/TB-CT danh sách các phòng thuộc Cục theo tổ chức bộ máy mới.

Theo đó, kể từ ngày 1/5/2019, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn có 9 phòng gồm: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Phòng Kê khai và Kế toán thuế; Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế; Phòng Kiểm tra nội bộ; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng.

Đảo Lê