Tổ chức Hải quan thế giới phát hành trực tuyến bộ tài liệu thương mại điện tử

13:30 | 29/12/2020

(HQ Online) - Sau khi được Ủy ban Chính sách và Hội đồng Hợp tác Hải quan (CCC) thông qua trong phiên họp tháng 12/2020, trang web chính thức của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã công bố bộ tài liệu hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ thực hiện Khung tiêu chuẩn về thương mại điện tử thương mại xuyên biên giới (E- Commerce FoS).

WCO: Thúc đẩy tính cạnh tranh, an toàn và bền vững của các khu vực thương mại tự do
Cộng đồng Hải quan quốc tế cam kết tạo thuận lợi cho vận chuyển vắc xin COVID-19
Hội thảo trực tuyến đầu tiên về kiểm tra sau thông quan dành các đảo khu vực Thái Bình Dương
Chiến dịch STOP của WCO giáng đòn mạnh vào hoạt động buôn lậu liên quan đến đại dịch COVID-19
Tổ chức Hải quan thế giới phát hành trực tuyến bộ tài liệu thương mại điện tử

Tài liệu được Hội đồng và Ủy ban Chính sách thông qua bao gồm: “Bộ dữ liệu tham chiếu cho thương mại điện tử xuyên biên giới”, “Các phương pháp thu thuế”, “Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong thương mại điện tử”- 1 tài liệu của Uỷ ban Kỹ thuật Thường trực (PTC) về cơ chế cập nhật, bảo trì hệ thống thương mại điện tử tiêu chuẩn (FoS) và Tuyển tập đầu tiên về các trường hợp nghiên cứu thực tiễn.

Ngoài ra, Ủy ban chính sách và Hội đồng đã ghi nhận những tiến bộ trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm việc PTC hoàn thiện các chỉ số kết quả quan trọng (KPI) vào tháng 6/2020 nhằm theo dõi và đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống.

Hệ thống thương mại điện tử tiêu chuẩn đã được Ủy ban Chính sách và Hội đồng thông qua từ tháng 6/2018, đồng thời nhận được sự tán thành trong phiên họp của Hội đồng vào tháng 6/2019, ngoại trừ ba Phụ lục về đặc điểm kỹ thuật của hệ thống.

Hệ thống cung cấp 15 tiêu chuẩn cơ bản, tập trung vào việc trao đổi dữ liệu điện tử tiên tiến nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả, đồng thời tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng số lượng lô hàng vận chuyển xuyên biên giới giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và người tiêu dùng với khách hàng (C2C).

Việc này được đáp ứng thông qua các phương pháp đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến các nghiệp vụ như thông quan, quản lý nguồn thu, với có sự hợp tác chặt chẽ từ các bên liên quan trong thương mại điện tử. Hệ thống cũng khuyến khích sử dụng chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên, thiết bị bảo mật, phân tích dữ liệu và các công nghệ tiên tiến khác nhằm tăng cường bảo mật an ninh, duy trì bền vững đối với thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bộ tài liệu thương mại điện tử bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản đối với hệ thống tiêu chuẩn, mô hình kinh doanh, sơ đồ, chiến lược thực hiện, kế hoạch hành động và cơ chế xây dựng năng lực, hiện đã được bổ sung bởi các tài liệu bao gồm bộ dữ liệu tham chiếu đối với Thương mại điện tử xuyên biên giới, các phương pháp tiếp cận thu thuế, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bộ dữ liệu tham chiếu cho Thương mại điện tử xuyên biên giới được dùng để hướng dẫn cho các thành viên WCO và các bên liên quan về khả năng thí điểm và triển khai hệ thống tiêu chuẩn thương mại điện tử. Tài liệu quản lý nguồn thu bao gồm mô tả các mô hình thu thuế hiện có để doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn.

Tài liệu về các đối tác thương mại điện tử đưa ra mô tả rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của các đối tác tham gia thương mại điện tử trong việc đảm bảo cho sự di chuyển minh bạch và dự đoán được của hàng hoá cũng như không đặt ra thêm nghĩa vụ đối với các đối tác.

Ấn bản đầu tiên của Tuyển tập các nghiên cứu thực tiễn về thương mại điện tử bao gồm 17 trường hợp nghiên cứu có mục đích hỗ trợ các thành viên WCO nắm được thực tế về cách mà thành viên giải quyết các vấn đề ưu tiên như trao đổi dữ liệu điện tử, tạo thuận lợi, an toàn, bảo mật và thu thuế (kể cả các khoản thu không đáng kể).

Nhật Minh