Tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm sẽ không được hoàn

10:57 | 09/11/2022

(HQ Online) - Theo quy định, khoản tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày trích nộp tiền vào NSNN, không thuộc các trường hợp được hoàn.

Hoàn thuế GTGT nộp thừa tại khâu NK
Quy trình xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa
Quy trình xử lý tiền thuế nộp thừa của năm trước

Thời gian qua, cơ quan Hải quan nhận được đề nghị của DN liên quan đến hoàn thuế nộp thừa quá thời hạn từ 10 năm trước.

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Văn Hiền
Công chức Cục Hải quan Cần Thơ kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Văn Hiền

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Sau khi số tiền thuế của tờ khai mới đã được nộp, cơ quan Hải quan ban hành Quyết đinh điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ. Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: cơ quan Hải quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành các thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan Hải quan sẽ hoàn trả theo quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư này”.

Tại điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cũng quy định: “Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau đây:... khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào NSNN mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế”.

Đối chiếu với quy định trên, khoản tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày trích nộp tiền vào NSNN, không thuộc các trường hợp được hoàn.

Nụ Bùi