Thực hiện nghiêm việc nộp chứng từ qua hệ thống, vi phạm sẽ kiểm điểm

09:49 | 31/03/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo về vấn đề gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

thuc hien nghiem viec nop chung tu qua he thong vi pham se kiem diem Doanh nghiệp ưu tiên không được miễn gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
thuc hien nghiem viec nop chung tu qua he thong vi pham se kiem diem Đã nộp chứng từ điện tử thì không phải nộp bản giấy
thuc hien nghiem viec nop chung tu qua he thong vi pham se kiem diem Hải quan Hải Phòng khu vực 3 lắp đặt máy tính giúp doanh nghiệp tra cứu hồ sơ
thuc hien nghiem viec nop chung tu qua he thong vi pham se kiem diem
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Theo đó, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan căn cứ các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp thông qua Hệ thống để kiểm tra, đối chiếu.

Trường hợp các chứng từ theo quy định là bản chụp, được người khai hải quan chuyển đổi sang chứng từ tiện tử, đã được xác nhận bằng chữ ký số và gửi cho cơ quan Hải quan qua Hệ thống thì công chức hải quan không được yêu cầu phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu của người khai hải quan trên các chứng từ này.

Công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình chứng từ bản chính dưới dạng giấy theo quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC để cơ quan Hải quan kiểm tra.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chi cục hải quan trực thuộc và chỉ đạo theo dõi, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đúng quy định.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan không gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua Hệ thống mà vẫn được công chức hải quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hải quan hoặc công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình các chứng từ không đúng hướng dẫn trên thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, điều chuyển ngay CBCC có liên quan để tiến hành xử lý kiểm điểm.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương niêm yết công khai công văn này tại nơi làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn biết và thực hiện.

Trước đó, các nội dung hướng dẫn liên quan đến nộp chứng từ trong hồ sơ hải quan đã được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tại một số văn bản trước đấy như: Công văn 4334/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2019 về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và điểm 5 mục II Bảng tổng hợp giải quyết vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC kèm theo công văn số 5391/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2018.

N.Linh