Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia mạng phân phối nước ngoài

07:44 | 24/11/2022

(HQ Online) - Mới đây, Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” đã được Chính phủ ban hành với mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Hỗ trợ trên 10.000 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài
Kinh nghiệm khi làm việc với nhà phân phối quốc tế
TS Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài: Duy trì sức hút với thị trường truyền thống, mở rộng hợp tác với thị trường tiềm năng

Theo đó, nhiệm vụ của Đề án là sẽ thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Đề án phấn đấu tổ chức 10.000 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ trên 10.000 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài; phấn đấu đến năm 2030, hàng hóa Việt Nam có mặt tại các chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến tại tất cả quốc gia có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Việc gia nhập vào mạng lưới phân phối quốc tế chắc chắn sẽ mang lại những thành tựu vô cùng lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói riêng và nền kinh tế nói chung, nhất là trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Thực tế hiện nay, rất nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh đã được tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng theo nhiều nhận định, các doanh nghiệp vẫn còn thụ động trong tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá, một phần do hạn chế nguồn lực tài chính, nhân sự, nhưng phần nhiều do sản phẩm, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng.

Do vậy, các doanh nghiệp rất cần những giải pháp hỗ trợ đồng bộ để vừa nâng cao chất lượng nội tại, vừa có thể giao thương, kết nối với các đối tác quốc tế. Theo đó, các doanh nghiệp cần được hỗ trợ về thông tin thị trường, xây dựng năng lực cung ứng cho thị trường nước ngoài, từng bước thích nghi, chuyển đổi sản xuất đáp ứng xu hướng tiêu dùng đồng thời nâng cao năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng rất cần được hỗ trợ để xây dựng, nâng cao uy tín về thương hiệu, phát triển hệ thống đại lý phân phối tại thị trường nước ngoài.

Tất nhiên, sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý chỉ là những đóng góp bên ngoài, tự bản thân các doanh nghiệp phải chủ động, tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động, tìm hiểu về cách tiếp cận khách hàng và nâng cao nhận diện thương hiệu đến đối tác quốc tế.

Bình Nam