Thông tin đơn hàng giao dịch qua thương mại điện tử cần thiết để quản lý hải quan

10:38 | 17/09/2021

(HQ Online) - Quy định về cung cấp thông tin liên quan đến đơn hàng, thanh toán, vận chuyển đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập đang được nêu tại dự thảo Nghị định quy định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Sẽ thay đổi về quản lý chuyên ngành hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử
Sẽ có thủ tục hải quan riêng cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử
Những yêu cầu về hệ thống khi quản lý giao dịch qua thương mại điện tử
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), thông tin về đơn hàng, về thanh toán, về vận chuyển hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan là rất cần thiết cho cơ quan Hải quan.

Cụ thể, đây là cơ sở để cơ quan Hải quan xác định hàng hóa xuất nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. Đồng thời cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan đánh giá, phân tích rủi ro đối với hoạt động mua bán đặc thù này để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát và kiểm soát phù hợp.

Bên cạnh đó thông tin về đơn hàng, về thanh toán, về vận chuyển hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở để cơ quan Hải quan áp dụng trị giá hải quan phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan Hải quan có thông tin trước về hàng hóa để áp dụng có biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn gian lận, buôn lậu, xuất nhập hàng cấm, hàng giả mạo xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...

Đó cũng là cơ sở để hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử được thông quan nhanh chóng.

Đồng thời ràng buộc trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng, đơn vị thực hiện dịch vụ thanh toán, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa.

Theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), từ sự cần thiết trên và trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của Hải quan Trung Quốc là nước có tập quán, cũng như cách thức quản lý khá tương đồng với Việt Nam đối với hoạt động hàng hóa xuất nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, theo đó tại dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về thủ tục cung cấp thông tin đơn hàng, cung cấp thông tin về thanh toán, cung cấp thông tin về vận chuyển cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống, các đơn vị cung cấp thông tin phải có trách nhiệm trước pháp luật về thông tin gửi, và phải gửi đến Hệ thống trước khi thực hiện tờ khai hải quan được đăng ký.

N.Linh